Rendeletek – 2015

2/2015. (II. 25.) Szentdénes Községi Önkormányzatrendelete„A köztemetőről és atemetkezésről szóló16/2013. (XI. 27.) rendelet módosításáról” 3/2015. (II. 27.) Szentdénes Községi Önkormányzatrendelete„A szociális ellátásokhelyi szabályozásáról” 4/2015. (V. 6.) Szentdénes Községi Önkormányzatrendelete„A Szervezeti és MűködésiSzabályzatáról szóló10/2013. (VI. 24.) rendelet módosításáról” 5/2015. (V. 6.) Szentdénes Községi Önkormányzatrendelete„Az avar és kerti hulladék égetés,valamint szabadtéri tűzgyújtáshelyi…

olvasson tovább

Rendeletek – 2014

1/2014. (II. 5.) Szentdénes Községi Önkormányzatrendelete„A köztemetőről és atemetkezésről szóló16/2013. (XI. 27.) rendelet módosításáról” Hatálytalan: 2015. február 26. napjától  5/2014. (VII. 8.) Szentdénes Községi Önkormányzatrendelete„A közösségi együttélés alapvetőszabályairól és megszegésükjogkövetkezményeiről”  6/2014. (VIII. 21.) Szentdénes Községi Önkormányzatrendelete„A közterületek elnevezéséről, elnevezésükmegváltoztatására irányuló kezdeményezés ésa házszám-megállapításszabályairól”  7/2014. (XI. 19.) Szentdénes Községi Önkormányzatrendelete„A természetben nyújtott…

olvasson tovább

Rendeletek – 2013

1/2013. (I. 23.) Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásjogosultsági feltételeiről"  2/2013. (I. 23.) Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"A civil szervezetek pénzügyi támogatásánakrendjéről" 4/2013. (III. 13.) Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"A szemétszállítási díjakról szóló13/2012. (XII. 27.)rendelet hatályon kívül helyezéséről" 5/2013. (IV. 24.)  Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"A fiatalok első lakáshoz jutásánaktámogatásáról"…

olvasson tovább