Rendeletek – 2013

1/2013. (I. 23.)

Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásjogosultsági feltételeiről"

 2/2013. (I. 23.)

Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"A civil szervezetek pénzügyi támogatásánakrendjéről"

4/2013. (III. 13.)

Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"A szemétszállítási díjakról szóló13/2012. (XII. 27.)rendelet hatályon kívül helyezéséről"

5/2013. (IV. 24.)

 Szentdénes Községi Önkormányzat

rendelete"A fiatalok első lakáshoz jutásánaktámogatásáról"

6/2013. (IV. 24.)

Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"A pénzbeli és természetben nyújtott szociálisés egyes személyes gondoskodástnyújtó ellátásokról szóló 7/2012. (VI. 13.)rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától 

 9/2013. (V. 6.)

Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"Az önkormányzat vagyonárólszóló 6/2012. (VI. 13.)rendelet módosításáról" 

 10/2013. (VI. 24.)

 Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"A Szervezeti és MűködésiSzabályzatról"

 11/2013. (VI. 24.)

Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"A pénzbeli és természetben nyújtott szociálisés egyes személyes gondoskodást nyújtóellátásokról szóló 7/2012. (VI. 13.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától

 12/2013. (IX. 17.)

Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"A közterület filmforgatáscélú használatáról"

13/2013. (IX. 17.)

Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"Az önkormányzati képviselőktiszteletdíjáról szóló 8/2010. (IX. 14.) rendelet módosításáról"

14/2013. (XI. 27.)

Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"A helyi adókról"

15/2013. (XI. 27.)

Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"A szociális ellátásokhelyi szabályozásáról"

Hatálytalan: 2015. március 1. napjától

16/2013. (XI. 27.)

Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"A köztemetőről és a temetkezésről"

17/2013. (XI. 27.)

Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásjogosultsági feltételeiről szóló1/2013. (I. 23.) rendelet módosításáról"

 18/2013. (XII. 23.)

Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"A települési hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásról"

 19/2013. (XII. 23.)

Szentdénes Községi Önkormányzat rendelete"A nem közművel összegyűjtöttháztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó helyi közszolgáltatásról"