Rendeletek – 2014

1/2014. (II. 5.)

Szentdénes Községi Önkormányzatrendelete„A köztemetőről és atemetkezésről szóló16/2013. (XI. 27.) rendelet módosításáról”

Hatálytalan: 2015. február 26. napjától

 5/2014. (VII. 8.)

Szentdénes Községi Önkormányzatrendelete„A közösségi együttélés alapvetőszabályairól és megszegésükjogkövetkezményeiről”

 6/2014. (VIII. 21.)

Szentdénes Községi Önkormányzatrendelete„A közterületek elnevezéséről, elnevezésükmegváltoztatására irányuló kezdeményezés ésa házszám-megállapításszabályairól”

 7/2014. (XI. 19.)

Szentdénes Községi Önkormányzatrendelete„A természetben nyújtott szociális tűzifatámogatás jogosultsági feltételeiről szóló1/2013. (I. 23.) rendelet módosításáról”

 8/2014. (XI. 19.)

 Szentdénes Községi Önkormányzat

rendelete„A Szervezeti és Működési Szabályzatrólszóló 5/2013. (VI. 24.) rendelet módosításáról”

9/2014. (XI. 28.)

 Szentdénes Községi Önkormányzat

rendelete„A nem közművel összegyűjtött háztartásiszennyvíz begyűjtésérevonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló19/2013. (XII. 23.) rendelet módosításáról”