Felhívás

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a közösségi együttélés szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja szerint, aki az ingatlana előtti járdán a hó- és síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

A rendelet 3. §-a szerint a kötelezettség elmulasztójával szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

 

Az ingatlanok előtti járdán lévő hó eltakarítása és egyúttal a síkosság-mentesítés – a lakosság testi épségének megőrzése érdekében – közös ügyünk.

 

Kérem a Tisztelt lakosságot, hogy kötelességének a téli időszakban maradéktalanul tegyen eleget.

 

Amennyiben az érintettek ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy az önkormányzat a mulasztó fél költségére a szükséges munkálatokat elvégezteti.