Az ünnepekhez közeledve

A karácsonyi és újévi ünnepeket megelőző időszakban jelentősen megnövekszik a bevásárlóközpontok, piacok forgalma, ami minden bizonnyal oda vonzza a bűnözői csoportokat.

A gépkocsi feltörések mellett elszaporodhatnak a zsebtolvajlások, táskalopások is. Előzzék meg ezeket a bűncselekményeket, fokozottan óvják értékeiket! Vásárlások alkalmával pénztárcájukat tartsák biztonságos helyen, lehetőség szerint kabátjuk belső zsebében helyezzék el! Táskájukat ne hagyják a gépkocsiban és a bevásárlókocsikon sem!

 

Lakásuk biztonságát is óvják a bűnelkövetőktől! Vannak elkövetők, akik az ünnepi hangulatot, óvatlanságot kihasználják, besurrannak a nyitva felejtett ajtón, ablakon s az elzáratlan értéktárgyakat, kézpénzt elviszik. Kérjük, hogy ingatlanjaikat, értékeiket, pénzüket az ünnepi utazások idején se hagyják bezáratlanul, lehetőség szerint szóljanak szomszédaiknak arról, hogy hosszabb ideig távol maradnak!

 

Az ünnepi bevásárlások, rokonlátogatások várhatóan megnövelik útjaink forgalmát, ezért felhívjuk a közlekedésben résztvevők figyelmét arra, hogy nagyobb türelemmel legyenek egymás iránt. Vegyék figyelembe a téli időjárási és útviszonyokat, lassabban haladjanak nagyobb követési távolságot tartva!

 

A kerékpárosok, gyalogosok figyelmét felhívjuk a fényvisszaverő mellény használatára, mert a láthatóvá tételükkel nagyban hozzájárulnak a balesetek megelőzéséhez.

 

Az ünnepek, különösen a szilveszter közeledtével fontosnak tartjuk felhívni figyelmüket a pirotechnikai, tűzijáték termékek helyes felhasználására, tartására, illetve birtoklására. Petárdát magánszemélyeknek birtokolni és felhasználni tilos, s ez alól a szilveszter sem kivétel! Aki a tilalom ellenére petárdát birtokol, illetve felhasználja azt, szabálysértést követ el, amelyet 150 000 forintig terjedő pénzbírsággal lehet sújtani, valamint  azt a terméket, amellyel a szabálysértést elkövették, el kell kobozni. A petárdák kivételével az egyéb pirotechnikai termékek egy részének egész évben, illetve szilveszteri szabad felhasználása nem tilos. Ezeknek a termékeknek a hanghatása a látványhatásukhoz képest nem jelentős, rendeltetésszerű felhasználásuk balesetet, sérülést, kárt nem okoz. Az úgynevezett játékos pirotechnikai termékek (I. pirotechnikai osztály) szabad forgalmazása és felhasználása egész évben megengedett. E termékeket 14. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül megvásárolhatják és használhatják.

 

A nagyobb hatóanyag-tartalmú tűzijáték termékeket (pl.: röppentyű, vulkán, vezetőpálcás rakéta, szikraszökőkút) nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják, és a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-jén reggel 6 óráig felhasználhatják. Saját érdekükben ne vásároljanak piacon, illegális árustól tűzijáték terméket, mert ezzel magukat és környezetüket is veszélynek teszik ki.

 

A legálisan forgalmazott pirotechnikai termékek feliratai magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaznak. Játékos pirotechnikai termékeket magánszemélyek egy időben és helyen összesen 1 kg bruttó tömegig tárolhatnak.

 

A szabadon felhasználható pirotechnikai termékek tárolására vonatkozó legfontosabb szabályok: ezen pirotechnikai termékek más tűzveszélyes anyagokkal (pl.: üzemanyag, hígító) együtt nem tárolhatók; lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani; tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad; hibás, illetve valamilyen okból sérült burkolatú pirotechnikai termékeket a többi pirotechnikai terméktől el kell különíteni, az ilyen hibás terméket felhasználni tilos, a vásárlás helyére kell visszavinni; a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem szabad.

 

A fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket, szilvesztert követően 5 napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani. A forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni. A tűzijáték termékek komoly balesetet okozhatnak a gyakorlatlan felhasználónak, ezért a felhasználás előtt kérjük, minden esetben olvassa el használati útmutatót. A balesetek elkerülése és megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a szülők hívják fel gyermekeik figyelmét a pirotechnikai termékek felhasználásával kapcsolatos veszélyekre.

 

Ugyancsak balesetet, tűzesetet okozhatnak a meggyújtott és őrizetlenül hagyott karácsonyi gyertyák. Kérjük, hogy a gyertyákat és égőket otthon tartózkodásuk idején gyújtsák meg, a karácsonyi díszvilágítást is ekkor működtessék, távozáskor gondoskodjanak eloltásukról, lakásuk biztonságáról.

 

A Szigetvári Rendőrkapitányság az ünnepeket megelőző időszakban és az ünnepek alatt is fokozott ellenőrzést végez, mind a közbiztonság, mind a közlekedésbiztonság fenntartása végett.

 

Az akciók során rendőri jelenléttel kiemelt figyelmet fordít a bevásárló központokra, piacokra, a közúti ellenőrzések során pedig az ittas vezetők forgalomból történő kiszűrésére.