Önkormányzati választás 2014

Az alábbiakban a 2014. évi önkormányzati választás királyegyházai képviselőjelöltjeit mutatjuk be.

Grimné Hunyadvári Éva

  

 

Tagóvoda vezetőként és képviselőként is a példamutatást az alapvető és maradandó emberi értékek közvetítését, a közösség javát képviselném. Átéltem a kiszolgáltatottságot, szeretném, ha egy rendszer segítené a nehéz élethelyzetbe került emberek életét, ügyintézését, utazását stb. Fontosnak tartom a múlt történeteinek összegyűjtését, a civil szervezetek működését, az együttünneplést, a meglévő programok fejlesztését. Szeretném, ha újra lennének közös kirándulások, színházlátogatások. A Civil ház jó működésével, új csoportok, új programok induljanak: művészeti műhelymunka, előadások. Támogatom a helyi testmozgást felnőtt-, gyermekjátszótér kiegészítésével. A közmunkaprogram sikerességét, a helyben termelt áruk védelmét képviselném. Házfelújításra új program létrehozását támogatnám. A közterületek szépítését segíteném. Orvos és a gyógyszertár jó működését előtérbe helyezném. Közlekedés megújítását képviselném.

Konyári Tímea

A királyegyházai iskolában tanítok 1988 óta. A Helyzet című lapot 2006 augusztusától szerkesztem, a helyi Közalapítvány Kuratóriumának elnöke vagyok immár hat éve. Tevőlegesen támogatom a civil szerveződések létrehozását, programjaik, ötleteik megvalósításában segítek. A pályázati lehetőségeket a település érdekében kiaknázom: szakmai vezetőként vettem részt az önkéntes projektben és a családi, közösségi programok fejlesztésében. Az idei három rendezvény programjaira és a teljes színpadi fény- és hangtechnika beszerzésére, színpadelemekre háromszor kétmillió Ft-ot sikerült nyerni. Az infrastruktúrában legnagyobb eredményemnek tekintem a sportöltöző és a konditerem épületének felújítását több mint 17 millió, és a konditerem teljes berendezését kétmillió forintból. A Közalapítvány számára 12,7 millió Ft értékű mikrobuszt nyertünk, melyet elsősorban az oktatás-nevelés szolgálatába szeretnénk állítani. Ha rám szavaznak, tapasztalataimat a jövőben a döntéshozásban is szívesen kamatoztatom.

Kovács László

  

 

Kovács László vagyok, 33 éves, független jelöltként indulok az önkormányzati választáson. Királyegyházán élek, a LAFARGE Cementgyárban dolgozom. 2003-tól, megalakulásától, tagja voltam, később az elnöke a Királyegyházai Fiatalokért Közhasznú Egyesületnek, egészen 2013-ig. Ebben a ciklusban önkormányzati képviselőként is részt veszek a falu életében, és remélem, hogy a következő években ezt sokkal nagyobb sikerrel tehetem, mert nagyon sok ötletem van a falu fejlődését, közéletét illetően. Ezek érvényre jutásához szükséges a falu fejlődését szívén viselő királyegyházai emberek, és a testület támogatása. Örülök, hogy a jelöltek között van olyan, aki civil szervezet vezetője, és sok a fiatal, új arc, amellett, hogy szükség van a tapasztalt emberekre is. Úgy gondolom, hogy női polgármester jól állna ennek a falunak. Van tehát kikből választani, megújítani a falu vezetőségét, hogy megújulhasson a falu is. Ötleteimet, programomat a későbbiekben ismertetem. Köszönöm a bemutatkozási lehetőséget.

Kovács László Jánosné

Nevem Kovács László Jánosné (Nelli). 59 éves vagyok, Királyegyházán élek. Független képviselőjelöltként indulok az önkormányzati választáson. Pártnak tagja nem vagyok és soha nem is voltam. Az ok, amiért  jelöltettem magam, hogy most úgy látom, van esély a változásra. A változásra, amely szükséges  ahhoz, hogy egy valóban virágzó, élő és fejlődő településsé váljon a falu.  Ehhez minden feltétel adott, ami még hiányzik, a lelkes csapat, de látva a sok indulót, remélhetőleg ez is teljesül. Örömmel lennék tagja egy olyan testületnek, akik elkötelezettek a falu fejlesztése iránt, mert itt élnek és itt is képzelik el a jövőjüket. Tennivaló bőven van, jó lenne a munkát elkezdeni, női polgármesterrel az élen. Szívesen fogadom a jövőt érintő ötleteket, elképzeléseket, hiszen a falu fejlődése mindannyiunk érdeke és ügye, azt közösen kell kialakítanunk. A saját ötleteimet más fórumon és időben megosztom, mivel hely hiányában itt nem férne el.

Márkus Norbert

Márkus Norbertnek hívnak, 34 éves vagyok. Kisgyermekkorom óta Királyegyházán élek, de nagyszüleim, a Schaub család által, a kötődés a faluhoz már sokkal korábbra tehető. Gépkezelőként dolgozom a LAFARGE Cementgyárban. Mindig figyelemmel kísértem a falu sorsának alakulását, de ebben az évben éreztem azt, hogy többet szeretnék tenni a közösségért, így független képviselőjelöltként indulok az Önkormányzati választásokon. ?szinte ember lévén, nem szeretnék a jövőre nézően ígérgetésekbe bocsátkozni. A tervek megvalósításához pénz kell, és azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekhez képest ebből a szempontból ma már sokkal jobb pozícióból indulhat a falu. Szeretném megtalálni a faluban rejlő lehetőségeket az Önök segítségével. Fontosnak tartom, hogy a kapcsolattartás jól működjön a falu lakossága és a képviselők között, hisz képviselőnek lenni bizalmi dolog. Önök bizalmat szavaznak számomra azért, hogy az Önök érdekeit képviseljem, és amit megígérhetek, hogy én méltó szeretnék lenni erre a bizalomra.

Mészáros Dániel

Tisztelettel! Mészáros Dániel vagyok, Királyegyházai lakos, 23 éves, képviselő jelölt. Rekreációs mozgásprogram vezetőként , Kick-box edzőként és személyi edzőként végeztem. A Ferus Ensis Szabadidő Egyesület alapító tagja, egyben elnöke és vezető edzője vagyok. Jelenleg a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. -nél dolgozok, mint ifjúság segítő, sportprogram szervező, és érték kommunikátor. Mi 23 civil szervezetet fogunk össze Pécsen egy hálózatként. Látok példákat arra, hogy Királyegyházánál kisebb falvak, hogy emelkednek ki, és működnek sokkal jobban, mint mi. Szeretném a civil szervezeteket összefogni, szeretném, ha a falu egységesen működne együtt, mert sokkal több rejlik benne, mint, amit jelenleg mutat. Szeretném, ha Királyegyházán élni nem hátrányt, hanem előnyt jelentene. Pályázati lehetőségeket jobban ki kellene használni és jobban ki is lehetne. Én úgy érzem eddig is próbáltam lehetőséget teremteni a faluban, ezt szeretném nagymértékben fokozni, egy itt tartó erőt teremteni. Rengeteg tervem és elképzelésem van, amit majd a későbbiek folyamán meg fogok osztani. Képviselőként szeretnék hozzá segíteni a falu működéséhez.

?s Gergely

Tisztelt Királyegyházai lakosok! ?s Gergely vagyok, 21 éves Királyegyházai lakos. Független jelöltként indulok a választásokon. Szeretném a falu lakosságának érdekeit képviselni a legjobb tudásom szerint.

Palkó Ottó

 

Idén 33. tanévemet kezdtem pedagógusként a Királyegyházai Általános Iskolában, az utóbbi tíz évben intézményvezetőként tevékenykedtem. 1998 óta képviselő vagyok, a legutóbbi választási ciklusban alpolgármesteri megbízást is kaptam. Büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy az egykor eladósodott, kifizetetlen számlákat görgető, átláthatatlan gazdálkodású településből a mai napra egy sikeresen, felelősségteljesen gazdálkodó, fejlődő községet sikerült teremtenünk. Elképzeléseim jelentős része a testület támogatásával megvalósulhatott. Legfontosabbnak az iskola bővítését, teljes felújítását tartom, a térség legkorszerűbb, 21. századi színvonalú iskolája jöhetett létre településünkön. Racionális gazdálkodásunknak köszönhetően – sok településsel ellentétben – nem kényszerültünk hitelfelvételre, ezt a Belügyminisztérium 20 millió Ft-os támogatással ismerte el. Kérem a község lakosságát, hogy szavazataival továbbra is támogassa programom megvalósítását, melynek részleteiről szórólapon nyújtok további tájékoztatást.

Rugási Péter

1987-ben születtem, azóta Királyegyházán élek. Jelenleg a Kaposvári Egyetem hallgatója vagyok. Munkámat tekintve a saját, illetve a családi gazdaság működtetésébe veszek részt. Törzsgyökeres királyegyházaiként fontosnak tartom, hogy a helyi lehetőségeink kiaknázásával községünk versenyképesebbé váljon a térségünkben. Királyegyháza hosszú távú fenn maradása érdekében szeretném elérni, hogy a fiatalok számára vonzó legyen a falu. Szeretném ha, a képviselő munka hatékony és tényleges lenne, ezért arra törekednék, hogy a képviselők fogadóóra keretébe közvetlen kapcsolatot tartsanak a választokkal. Jó lenne a rendszeres tájékoztatás a képviselő testületi ülésekről. Fontos feladatnak tekintem a falunkban eddig létrejött civil szervezetek megtartását, valamint az ezután alakulók támogatását. Szerintem nem lenne rossz a falu mezőgazdasági jellegének megőrzése. A helyi vállalkozókkal, cégekkel összetartóbb munka legyen, ne csak segítség kérés esetén találjuk meg őket. Szeretném elérni egy egységes, rendezettebb falukép kialakítását. Fontosnak tartom a külterületi utak és a temető rendszeres karban tartását. Célom lenne továbbá, hogy a falunknak legyen egy vagy több külföldi testvérfaluja.