Önkormányzati választás 2014

Az alábbiakban a 2014. évi önkormányzati választás királyegyházai polgármesterjelöltjeit mutatjuk be.

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választására 2014. október 12-én kerül sor. A Helyi Választási Iroda munkatársainak segítségével kiértesítettük a helyi önkormányzati választás jelöltjeit arról, hogy a képviselőjelöltek részére ezer karakternyi mennyiségben, a polgármesteri posztra jelentkezőknek pedig korlátlan mennyiségben van módjuk ebben a számban a bemutatkozásra, programjuk tömör megjelenítésére. Az alábbiakban olvashatják azon jelöltek írásait, akik kívántak élni a Helyzet adta lehetőséggel.

 

Grím Ferenc

 

Felelősséggel a folyamatos fejlődésért!

Az előző önkormányzati választásokon Királyegyháza lakossága támogatásra méltónak talált, hogy én legyek a polgármester. Érzem magamban azt az erőt, hogy utoljára a következő ciklusban is szolgálhassam a települést. Királyegyháza békés és biztonságos jövőjét, a folyamatossággal, folyamatos fejlődéssel tudjuk garantálni. Szeretném azokat a fejlesztéseket valóra váltani, ami által Királyegyháza még jobban működő és vonzóbb településsé válhat. Az akkori elképzelésem helyesnek bizonyult, mert a cementgyárral az iparűzési adóbevétel a falu gazdasági pozícióját teljesen megváltoztatta. Ez a stabil gazdasági helyzet biztonságot, alapot adott a település fejlődéséhez. Ettől az időszaktól számítjuk a pályázatok stabil megvalósítását.

Az elmúlt négy év folyamán megvalósult fejlesztések:

Pályázatból: szennyvízberuházás kivitelezése, térfigyelő rendszer, az iskola átépítése, kibővítése, az ivóvíz arzénmentesítése, a közmunkaprogram beindítása, gépeinek beszerzése, terménytároló megépítése, az ivóvíz minőségjavító program elindítása, 20 millió forintos (mivel Királyegyházának nem volt adóssága) pályázat eredményeként folyamatban van a védőnői szolgálat, járda, hidak felújítása, főzőkonyha felújítása 24 milliós nyertes pályázatból, sportöltöző felújítása, fitnesz helyiség létrehozása, berendezése (17,5 millió forint), közalapítvány által kisbusz vásárlása, kerékpárút megépítése folyamatban, folyamatos nyári diákmunka, továbbtanulók támogatása: Bursa Hungarica, Arany János Tehetséggondozó Program keretében, napkollektor a fitnesz helyiségnél, napelem a szennyvíztelepen, családi, közösségi programok szervezése a Királyegyháza Római Katolikus Plébánia szervezésében.

Önerőből: kisteherautó vásárlása (2,4 millió forint), óvodakerítés felújítása, átépítése (2,5 millió forint), garázsok építése folyamatban, önkormányzati parkoló bővítése, kultúrház felújítása (24 millió forint), presszó helyiség visszavásárlása (5,1 millió forint), temetőhöz vezető út aszfaltozása, a Felső tanyához vezető út kátyúzása, a Rigópusztai út kátyúzása, útpadka javítása folyamatban, orvosi rendelő felújítása, a kerékpárút építésének támogatása, a labdarúgó- és a kézilabdacsapat, valamint a Királyegyházai Polgárőr Egyesület, a Királyi Lovas Klub és a Nyugdíjas Klub folyamatosan működik, évről évre élvezi az önkormányzat anyagi támogatását a közalapítványon keresztül.

A következő ciklusban szeretném megvalósítani:

Oktatási- Kulturális- és Sportcentrum kialakítása az iskola óvoda között: kb. 850m2 épület, mely az intézmények számára biztosítja a gyermekek testnevelését, a helyi lakosok mozgási- és sportolási lehetőségeit, kulturális rendezvények lebonyolítását. Falumúzeum létrehozása: A helyi értékek bemutatására, illetve megőrzésére. A Közmunka Program Fenntartása és Támogatása, továbbfejlesztése. Egészségügyi rendszer megújítása: háziorvosi pályázat lebonyolítása. Az orvosi lakásnak a mai kor követelményeihez igazodó átalakítása. Védőnői szolgálat helyiségeinek teljes felújítása. Gyógyszertár hatékonyabb működtetése. Középiskolások (Arany János Tehetséggondozó Program), felsőfokú intézményben tanulók (Bursa Hungarica) további anyagi támogatása. Egészséges ivóvíz EU szabvány szerint. Járda felújítási program folytatása. Postai ingatlan megvásárlása, postai szolgáltatás további biztosítása. Civil szervezetek támogatása, helyi újabb csoportok létrejöttének, működésének, programjainak segítése, pl.: mozgáskorlátozottak csoportja, kisgyerekes szülők, fiatalok csoportja, gazdák csoportja. Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány kiemelt támogatása. A kiszolgáltatottak segítése: orvoshoz, bevásárláshoz, ügyintézéshez segítség nyújtása. Település folyamatos virágosítása. Világháborús emlékművek felújítása. A felújított kultúrház előtti terület térkövezése. Napelemek telepítése a közintézményeken az energiatakarékosság jegyében.

Polgármesteri hivatásomban szűkebb és tágabb értelemben vett családom maximális támogatását élvezem, 16 évnyi polgármesterség után tiszta szívvel mondhatom: az életem tettem fel Királyegyháza vezetésére, az életem értelme a falu fejlődése. Mivel hazánkban, Magyarországon, képviseleti demokráciában élünk, az Önök feladata és felelőssége eldönteni, hogy a következő 5 évben kik irányítsák Királyegyházát, kik döntsenek a felmerülő kérdésekben. Most Önökön a sor. Döntsenek belátásuk szerint jó szívvel, bölcs megfontolásból, kire, kikre bízzák a falu sorsát.

Mottóm Gróf Széchenyi István mondata: „Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.

.

 

Mihálovics Gábor

 

Tisztelt Királyegyházai Választópolgárok!

Köszönöm, hogy aláírásaikkal támogatták jelölésemet, így az október 12-ei önkormányzati választáson független polgármester-jelöltként, és képviselőjelöltként is indulhatok. Születésem óta itt élek Királyegyházán, itt jártam óvodába, és általános iskolába. Majd további tanulmányaimat Pécsen végeztem. Három gyermekem van, akik szintén Királyegyházán végezték, illetve végzik általános iskolai tanulmányaikat. A Királyi Lovas Klub elnöke vagyok, és már több mint nyolc éve, hogy megrendeztük első fogathajtásunkat kis településünkön. Itt élek, és napi szinten szembesülök gondokkal, problémákkal, amiket Önök osztanak meg velem.

Hát változtassunk!!! Mindenre nyitott vagyok, ami a falu lakosságát és a falu érdekét képviseli, és ami előre visz bennünket. A változáshoz minden egyes szavazatra szükség van, ahhoz, hogy egyértelmű legyen a falu akarata. Helyezzük biztos alapokra gyermekeink, unokáink jövőjét! Tudják, egy szavazaton is múlhat! Legyünk ott mindannyian október 12-én!

Köszönettel!

.

 

Nagy Ernő

 

Tisztelt királyegyházai lakosok!

Nagy Ernő vagyok 33 éves. 10 éve vagyok érdekelt Királyegyházán és vagyok kapcsolatban a lakossággal. Ekkor vásároltam meg a központban lévő kocsma épületét, és ezt saját energiámból lendítettem, újítottam fel. Úgy érzem evvel bizonyítottam a királyegyházai lakosságnak, és szeretnék polgármesterként is bizonyítani. Ehhez szeretném az önök segítségét kérni.

Terveim: Szeretném Királyegyháza fejlődését sokkal látványosabbá tenni, a cementgyár ittlétéből adódó lehetőségeket jobban kihasználni, és ezt a királyegyházai lakosság javára kamatoztatni. Pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználni a fejlődés céljából. Fiataloknak tanulási, szórakozási, sportolási lehetőségek biztosítása. A közmunka program révén az idősek segítése, például fűnyírás, hólapátolás. Nyugdíjasoknak programok szervezése, kirándulások. Utak, hidak, közvilágítás felújítása, játszótér bővítése, parkosítás. Rigópusztához vezető út felújítása, közvilágítás kiépítése. Polgárőrség támogatása, technikai feltételek biztosítása a hatékonyabb működés céljából a közbiztonság miatt. Térfigyelő kamerák kiépítése, bővítése.

Kérem önöket, támogassanak szavazatukkal!