Jöjj, Szentlélek Úristen …

2014. szeptember 21-én, a fél tizenegykor kezdődő püspöki szentmisében Sumonyban bérmálást tartottunk.

Tizenhat gyermek részesülhetett a Bérmálás szentségében ezen a napon, akik, két kivétellel mind a szabadszentkirályi, vagy a királyegyházai plébánia területéhez tartozó különböző falvakból érkeztek (ezzel is megmutatkozott egyházunk katolicitása).

A gyerekek névsora: Aracsi Laura (Királyegyháza), Orsós Tamara, Orsós Zoltán, Balogh Emese, Katona Noémi és Gáyer Virág (Sumony), Kiss Dóra (Magyarmecske), Wätzl Elizabet (Kisasszonyfa), Árkosi Krisztián és Bogdán Patrik (Ózdfalu), Shroll Adrienn (Gerde), Cserkó Zoltán, Cserkó Jenő és Ács Krisztina (Szabadszentkirály), illetve a két "külsős": Lassu Ramóna (Nagypeterd) és Hambuch Máté (Pécs).

A gyerekek "testi-lelki" képzésben részesültek a Szentség felvétele előtt. Két évig készültek péntek délutánonként a hittanórákon, valamint a nyári szünetben két alkalommal  a szabadszentkirályi plébánián, illetve szeptember 12-14 között Püspökszentlászlón lelkigyakorlattal (amelyet Király József plébános úr tartott, és amelyen Dr. Udvardy György püspök úr is megjelent egy rövid időre). Szeptember 20-án délelőtt a plébános úr levizsgáztatta őket (191 kérdésből!), és elpróbálta velük a bérmálást, majd a gyerekeknek és a bérmaszülőknek lehetőségük volt  a gyónásra a helyi plébánosnál, vagy Hamzau Relu bicsérdi plébánosnál. Választásunk azért esett Sumonyra, mert a legtöbb bérmálkozó innen került ki (arról nem is beszélve, hogy tudomásom szerint 1979-ben volt utoljára ebben a községben bérmálás!). A község lakói, valamint a környékbeli települések mind nagyon várták már a bérmálást, ezért Balatoni Erika (korábbi sumonyi iskolaigazgató) vezetésével sokan összefogtak és kitakarították, feldíszítették a templomot, valamint közreműködtek a Szentmise utáni Művelődési házban tartott ebéd megszervezésében, ételek elkészítésében és a felszolgálásában, mosogatásban, stb.. Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök úr nagy örömmel érkezett hozzánk, és szeretetteljes szavaival buzdította a bérmálkozó fiatalokat a prédikációjában, akik miután részesültek a Szentlélek kegyelmeiben a szentség kiszolgáltatása közben, már "felnőtt, nagykorú" keresztényei lettek egyházunknak. Öröm volt látni, hogy sikerült megtöltenünk ezt a hatalmas templomot (amely 1866-ban lett felszentelve és 2 év múlva lesz 150 éves), valamint a rengeteg boldog embert, hallani a gyönyörű énekeket – orgona, valamint trombita zenei kísérettel -, és átélni azt, hogy a Szentlélek Úristen láthatatlan módon kiáradásával átjárta a lelkeket és a szíveket. A Szentmise záró áldása, valamint a pápai és a magyar himnusz eléneklése után trombitaszó kíséretével elénekelték a hívek az ősi magyar himnuszt, a "Boldogasszony Anyánk"-ot, mialatt a klérus és a ministránsok kivonultak a sekrestyébe. Ezután következtek a fotózások, majd a Püspök atya kiosztotta a gyerekeknek a bérmálási emléklapjaikat. Miután a nép kivonult a templomból, lehetőség adódott egy kis beszélgetésre, valamint, mivel a helybeliek asztalokra kitett agapéval ("szeretetlakoma") készültek, ezért a kalácsokból, süteményekből és az üdítőkből bárki kedvére fogyaszthatott a templom előtti kis kertben. A gyerekek agapéja után a püspök úr, a környékbeli plébánosok, a polgármesterek és a meghívott vendégek átvonultak a helyi Művelődési Házba – amely most lett felújítva – és ott Orsós József polgármester úr kérésére a püspökúr megáldotta azt, majd kezdetét vette az ebéd. Mivel püspök úrnak délután 16 órakor volt egy másik bérmálása is a Paks melletti Bölcskén, az egyházmegye másik felében (kb. 130 km-re Sumonytól), ezért ő bontotta meg az ünnepi asztalt, de az ünnepség eltartott a délutáni órákig.

Végezetül szeretném megköszönni mindenekelőtt a Jó Istennek a fiataljainkat (akiket ránk bízott, hogy felkészítsük őket) és az egész bérmálást! Ezen kívül mindenkinek, aki bármivel hozzájárult ünnepünk széppé tételéhez (akár anyagilag, szervezésben, ételek készítésével, felajánlásokkal, munkával, imával, stb.), Isten áldja őket!