Az Irodalmi Rádió pályázata

Az Irodalmi Rádió pályázata „Az év diák költője” és „Az év diák írója” kitüntető címek megszerzéséért, továbbá lehetőség az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban, rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre, az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

 

Tudnivalók:

 

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

 

2. A pályázat kiírójának postacíme:Irodalmi Rádió Miskolc Pf: 8/P

3503

 

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

 

4. A pályázat címe: „AZ ÉV DIÁK KÖLT?JE” – „AZ ÉV DIÁK ÍRÓJA” – Pályázati űrlap letölthető itt!

 

5. A pályázat célja: A 6-22 éves korosztály számára vers- ill. novella író verseny szervezése, a tehetséges tollforgató fiatalok felkutatása. Az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges fiatalok támogatása. A sikeresen szereplő diákok részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

 

6. Pályázhatnak:

a) 6-9 éves korosztály (2014. okt. 15-ig elmúlt 6, vagy még eddig nem töltötte be a 10-et),

b) 10-14 éves korosztály (2014. okt. 15-ig elmúlt 10, vagy még eddig nem töltötte be a 15-öt),

c) 15-18 éves korosztály (2014. okt. 15-ig elmúlt 15, vagy még eddig nem töltötte be a 19-et),

d) 19-22 éves korosztály (2014. okt. 15-ig elmúlt 19, vagy még eddig nem töltötte be a 23-at).

 

7. Megjelenési lehetőségek:

a) Hanghordozón: Hangzó audio vagy mp3 CD-n, az Irodalmi Rádió előadóinak tolmácsolásában és/vagy az Irodalmi Rádió Hangtárában.

b) Nyomtatásban: A szerkesztőség egyik következő antológiájában.

c) Interneten: Az Irodalmi Rádió honlapján.

d) Rádióműsorban: a bekerült művek elhangozhatnak rádióműsorainkban is.

e) Felolvasóesten: A legjobb alkotások elhangzanak egy felolvasóest keretén belül is.

 

8. A pályázat formai követelményei:

Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.

Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező (16 év alattiak esetében szükséges a törvényes képviselő aláírása is.)

Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:

– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla.

A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!

 

Lehet e-mail-ben vagy postai úton pályázni. A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

 

A pályázat minden oldalán legyen rajta az a név, melyen a szerző szerepelni szeretne! Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál. Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

 

9. A pályamunkák formai, tematikus és tartalmi követelményei:

Tematikus és formai kötöttség nincs Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az ORTT vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

 

10. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2014. október 15.

 

11. Pályázati díj:

Beküldött művenként 500 Ft (beküldött pályamunkánként ötszáz forint). A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat. A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidőig:

– átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161

– vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P

– megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a pályázó nevét és a pályázat címét.

Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni. A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

 

12. További információk kérhetők:

Telefonon: 20/544-0372 vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

 

13. Zsűrizés:

A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió vezetősége által felkért bírálóbizottság végzi.

 

14. Eredményhirdetés:

Az Irodalmi Rádió felolvasóest-sorozatának 2014. novemberi vagy decemberi alkalmán.

 

15. Jutalmazás:

A kategóriánként legjobb alkotások szerzői „AZ ÉV DIÁK KÖLT?JE 2014.” és „AZ ÉV DIÁK ÍRÓJA 2014.” kitüntető címhez jutnak értékes könyvcsomag ill. egyéb jutalmak kíséretében. Felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.

 

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

 

16. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából,

– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból,

– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj,

– nem magyar nyelvű a pályamunka,

– jogsértő tartalmú a pályamunka,

– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek.