A képviselőtestület döntéseiről

A 2014. július 17-én megtartott képviselőtestületi ülésen hozott határozatunk értelmében a lakosság kérésére még ebben az évben megvalósítjuk a Petőfi utca Gyöngyfa felé eső végén a járdaépítést. Ehhez igénybe szeretnénk venni a LAFARGE Cement Magyarország Kft. segítségét.

A közmunka program támogatása érdekében – hogy a termények beszállításáról és a terményfölöslegnek a szigetvári konzervgyárba szállításáról gondoskodni tudjunk – a képviselőtestület zárt kisteherautó beszerzéséről döntött. A beszerzés megtörtént, a jármű rendelkezésre áll.

A Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása mellett, Varga Józsefné kuratóriumi tagságról való lemondása okán, Hollósi Tündét kuratóriumi tagnak, Hollósi Jánosné felügyelő bizottsági tagságának lemondása okán pedig ?sné Simon Zsuzsannát felügyelőbizottsági tagnak választotta a képviselőtestület.

Ezen az ülésen került sor az októberi helyhatósági választásokra vonatkozóan a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására.