Fejlesztések Királyegyházán

Kerékpárút Királyegyházán

Szentlőrinc város Önkormányzata a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében Horvátországgal együttműködve valósítja meg kerékpárút építését.

A projekt az ökoturizmus, valamint az aktív és rekreációs turizmus népszerűsítésével hozzájárul a Dráva-völgy és a határmenti régiók népszerűségének növeléséhez, illetve a környezeti értékek megőrzéséhez. A horvát partner több kerékpárutat, ösvényt, illetve egy turisztikai oktatási központot alakít ki, mely projektrész magyar párjaként Szentlőrinc – Királyegyháza, illetve Szentlőrinc – Tarcsapuszta között kerékpárút kerül kialakításra. A projekt része 1000 turista térkép, 600 úti kalauz szerkesztése és nyomtatása, valamint GPS és okostelefon alkalmazás készítése. 2014. június 16. napján elkezdődött a kerékpárút építése. Az eredeti tervektől eltérően nem egy oldalon a zöldövezetben, hanem mindkét oldalon, az úttest padka részén történik, illetve Szentlőrinc felől az utolsó buszmegállóig tart a kerékpárút építése. A kivitelezés ideje alatt, kérjük a lakosság türelmét és megértését, probléma esetén a Baranya Aszfalt Kft. építésvezetője Balázs Károly 30/219-2752 telefonszámon nyújt segítséget.

 

Pályázataink

Nyári diákmunka 

Az önkormányzataink részt vesznek  „A nyári diákmunka elősegítése 2014” munkaerő-piaci programban. A program célcsoportja a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok. Az önkormányzatok a diákokat 2014. július 1. és augusztus 31. közötti időszakban legfeljebb napi 6 órás munkaviszonyban foglalkoztatják. Királyegyháza községben 26 fő, Gyöngyfa községben 7 fő, Sumony községben 14 fő és Szentdénes községben 11 fő diák jelentkezett a nyári diákmunkára.  

Egészségügyi alapellátás fejlesztése 

Királyegyháza, Gyöngyfa, Sumony községek Önkormányzatai konzorciumi megállapodás keretében Szentdénes községi Önkormányzat pedig önállóan vesz részt a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség közreműködő szervezet által kiírt a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázaton. Királyegyháza községi önkormányzat a védőnői szolgálat épületének felújítására, Gyöngyfa, Sumony és Szentdénes községi önkormányzatok pedig a háziorvosi rendelők felújítására, valamint a feladatellátáshoz szükséges eszközökre nyújtották be pályázataikat.  

Megújulnak köztereink!? 

Királyegyháza községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Leier Hungária Kft. és a LAFARGE Cement Magyarország Kft. által kistelepülések számára meghirdetett térkövezési programra. A program célja, hogy a település terei, főutcái korszerű, esztétikus térkövekkel újuljanak meg, így biztosítva a modern, letisztult megjelenést hosszú évekre. Sikeres pályázat esetén 1200 m2 közterület újulna meg a településen. Pályázatunk elbírálás alatt áll. Eredmény 2014 június hónap végén várható.  

Királyegyháza: főzőkonyha korszerűsítése

 

Királyegyháza községi Önkormányzat a főzőkonyha, mint kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, épületenergetikai korszerűsítésére és eszközbeszerzésre benyújtott pályázatán 24.300.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A beruházás megvalósításához szükséges önerő 2.700.000 Ft. A támogatásból közfoglalkoztatásra fordítandó összeg 1.093.500 Ft. A közbeszerzési eljárást az önkormányzat lefolytatta. A nyertes ajánlattevő a szentlőrinci DANESZKO Kft.  A munkaterület átadása 2014. július 3-án történik. A főzőkonyha felújításának várható befejezése 2014. október 31-én lesz. A beruházás során fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a felújítás ne akadályozza a nevelési-oktatási intézmények működését és a főzőkonyhán a feladatellátás 2014. augusztus 25. napjától biztosítva legyen.