Felhívás eboltásra

Felhívom az érintett ebtartók figyelmét, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:

 

– a három hónapos kort elért ebeket 30 napon belül,

– az első oltást követően 6 hónapon belül,

– ezt követően évenként. 

Ugyanakkor a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) számú kormányrendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján minden 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható. Mindezek alapján kérem az érintetteket, hogy a jogszabályokban foglalt kötelezettségeiknek szíveskedjenek 2014. május 31. napjáig eleget tenni mind a transzponderes (mikrochipes) megjelölés, mind a veszettség elleni védőoltás tekintetében különös tekintettel arra, hogy védőoltás csak mikrochippel ellátott ebnek adható be. Amennyiben az ebtartó a felhívásnak határidőben nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot köteles fizetni, amelynek mértéke 45.000-135.000 Ft-ig terjedhet. A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtható köztartozás. Kérem az érintett ebtartókat, hogy az oltást követően az eboltási könyvet szíveskedjenek haladéktalanul a hivatal ügyfélszolgálatán bemutatni.