Tájékoztatás a földbizottságokról

Értesítem a helyi földbizottságba felvételüket kérő gazdákat, hogy dr. Andréka Tamás a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezető-helyettese a földbizottságok megalakításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtotta: „A helyi földbizottságokról szóló Korm. rendelet nem kerül kiadásra, ugyanis koncepcionális változtatásokat kell végrehajtani, amely igényli a Földforgalmi törvény előzetes módosítását, a Korm. rendelet kiadására csak ezt követően kerülhet sor.

Ugyanakkor erre nyilvánvaló időbeli okokból nem kerülhet sor 2014. május 1-jéig, ezért a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103. § (1) bekezdése értelmében – amely rendelkezés szerint ha a településen 2014. május 1-jéig a helyi földbizottság tagjainak megválasztására nem kerül sor vagy a megválasztott helyi földbizottság működésképtelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv a föld tulajdonjoga megszerzésének a hatósági jóváhagyása iránti eljárásban a Kamarának a föld fekvése szerinti területi szervét keresi meg állásfoglalás kiadása céljából – a Kamara jár el a helyi földbizottság hatáskörében. Tekintettel a helyi földbizottságokról szóló Korm. rendelet hiányára a jegyzőknek nincs feladata a helyi földbizottságok megalakulását illetően. A törvényi szabályok módosítását követően kerülnek kialakításra a helyi földbizottságok megválasztásának szabályai, amelyeknél figyelemmel leszünk a lebonyolításhoz szükséges kellő időigény biztosítására is.”