Királyegyháza húszmillióra pályázik

Beák Laura jegyző asszony tájékoztatta a Helyzet szerkesztőségét arról, hogy Királyegyháza, Gyöngyfa és Sumony települési önkormányzatok nem vettek részt az adósságkonszolidációban, ezért jogosultak a támogatási kérelem benyújtására.

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II.1).) BM rendelete alapján az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok részére támogatás nyújtható

a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,

b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,

c) településrendezési tervek készítésére,

d) olyan önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely

da) igazgatási tevékenységet,

db) óvodai nevelést,

dc) kulturális tevékenységet vagy

dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál.

Az a), b) vagy d) pontja szerinti célra nyújtott támogatás önkormányzati tulajdont érintő, építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására használható fel.

A támogatás mértéke:

a) 100 fő alatti lakosságszámú település esetében 1 500 000 forint,

b) 100-300 fő lakosságszám közötti település esetében 2 950 000 forint,

c) 301-500 fő lakosságszám közötti település esetében 6 500 000 forint,

d) 501-1 000 fő lakosságszám közötti település esetében 10 000 000 forint,

e) 1 001-2 000 fő lakosságszám közötti település esetében 20 000 000 forint.

A fejlesztési célok meghatározásáról a képviselő-testületek döntenek.