Jogszabályváltozás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása következtében az önkormányzat nyújtotta támogatási formák esetében jelentős változás következett be. 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt, és önkormányzati segéllyé olvadt össze.

A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt.

Az önkormányzati segély megállapítására jogosultak köre:

akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak,

akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak, ilyen többletkiadások különösen az alábbi esetekben merülhetnek fel:

betegség miatt, haláleset miatt, elemi kár bekövetkezése miatt, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében, iskoláztatás biztosítása érdekében, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt, akik a gyermek/ek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. 

Az ellátásra való jogosultság megállapításánál figyelembe veendő jövedelem:

a) akinek egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át,  

b) egyedülálló esetén annak 180%-át nem haladja meg. 

Az önkormányzati segély felhasználásáról a kézhezvételt követő 15 napon belül el kell számolni.Az elszámolás történhet:

a) élelmiszer, vagy

b) ruházat, vagy

c) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, vagy

d) tankönyv, tanszer, vagy

e) tüzelőanyag, vagy

f) építőanyag vásárlását igazoló számlával, vagy

g) közüzemi díj, vagy

h) banki hitel befizetését igazoló bizonylattal. 

 

Amennyiben a jogosult az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy 3 hónapig nem állapítható meg részére önkormányzati segély.