Sumony temploma 150 éves

2016. április 17-én délután délután négy órakor nagy eseményre készültek a sumonyiak, mert a templomuk 150 éves lett.

Ez alkalomra meghívtuk Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök urat is, aki szívesen elvállalta, hogy a sumonyiakkal együtt adjon hálát a Jó Istennek a templomunkért, és az azóta eltelt 150 évért egy hálaadó szentmise keretében. A meghívottak között voltak most vagy valamikor a templomban szolgálatot teljesítő papok, környékbeli papok, önkormányzati vezetők, támogatók és természetesen a sumonyi és a környékbeli falvakban élő hívek is. A templomot szépen megtöltöttük (körülbelül 200 ember vett részt a misén), majd a Szentmise után a sumonyi emberek jóvoltából a megjelent kedves hívek egy kis szeretet-lakomán vehették részt a templom előtt sütemények, üdítők kíséretében. Ezután a Sumonyi Művelődési Házban folytatódott az ünneplés, a beszélgetés és a vacsora a Püspök úrral és a meghívottakkal. Szeretnék köszönetet mondani (név nélkül, nehogy kihagyjak valakit a felsorolásból) mindazoknak, akik bármilyen módon (anyagi, munka, felajánlás, ima, stb.) segítették ünnepünk széppé tételét!

 

Deo Gratias!

 

A késő barokk stílusú templom 1863-1865 között épült Vörös Lipót plébános idején, de az épület benedikálására (megáldás) csak 1866. május 2-án került sor Daróczy Zsigmond pécsi általános püspöki helynök, kanonok által. A templom védőszentje Szent Zsigmond (középkori német vértanú király) lett, akinek a festménye a főoltár mögött látható. A templom 1865 őszére már elkészült, erről tanúskodnak G. Rück festőművész mennyezetfreskói és Thán Mór festőművész ugyancsak 1865-ös évszámmal szignált főoltárfestménye a már korábban említett szent Zsigmond vértanú királyról. A főoltár vörös márványból készült (tervezője és építőjének neve ismeretlen a plébániatörténeti dokumentumok alapján), de az bizonyos, hogy a mai kinézetét 1884 májusában nyerte el. 1882-ben vette meg Vörös Lipót plébános, valamint Sumony és Bánfa község együttesen a Szent István és Szent Mihály oltárokat a pécsi székesegyháztól és helyezték el a jelenlegi helyükre. A Szent István oltár Martin Fischer osztrák építész alkotása, amely a templom hajójának közepén, a nyugati falon helyezkedik el. Anyaga: alabástrom, gipsz és márvány. A Szent Mihály oltár 1781-ben készült a pécsi székesegyház számára, amely annak átépítése során került Sumonyba. A szobrot Giuseppe Sartori olasz szobrászművész készítette. Alkotása többféle márványból (pl.: carrarai) és alabástromból készült és a templom keleti falán az áldoztatórácsnál található. 1896-ban állították fel az első szentháromságszobrot a templomkertben. 1923-ban lett felállítva az 1914-1918 közötti első világháborúban elesett sumonyi hősi halottak emlékműve, szintén a templomkertben. A templom eredeti harangjait 1916. augusztus 23-án elvitték, helyettük 1936-ban 3 új harangot kapott a templom (Szent Zsigmond harang – 500 kg -, Szent József harang – 214 kg-, Szent Vendel harang – 130 kg), amelyeket Szlezák László budapesti harangöntő cége öntött, szállított és helyezett el a toronyban. A harangok felszentelésére 1936. május 3-án került sor. 1928-ban a torony új bádogfestést kapott. 1932-ben a falu határában felállították a Szent Vendel szobrot, amelyet Marcaliból hoztak és még abban az évben fel is szenteltek. A falu számára később fogadott ünnep lett Szent Vendel napja, amikor a falu lakói körmenetben vonultak a szent szobrához. 1965-ben a torony bádogsisakját újrafestették. 1966. május 2-án lett a templom 100 éves. Ennek alkalmából sorra került az orgona megjavítása, villanyszerelési munkák, a torony 4 zsaluablakának és más ablakainak rendbetétele és zöldre festése, valamint egy új, piros szőnyeg vásárlása és elhelyezése a templom hajójában a rózsafűzértársulat ajándékaként. A templomtatarozási munkák során a torony ki lett vakolva, továbbá meszelés és homlokzatjavítás történt, valamint a lábazatok keleten és nyugaton a sekrestyéig ki lettek tatarozva 1,5 méter magasságig. 1973-ban a templomtorony tetejének átfestése történt. 1985-ben a tető és a villámhárító javítására került sor. 1992. április 27-én kezdődött meg a templomkülső rendbehozatala. Júniusban a toronyba négy új vas zsalugáter került és a templom új bejárati ajtót kapott. Júliusban új vízelvezető csatornarendszer lett kiépítve. A templom sárga-fehér kőporos vakolatot kapott és ugyanekkor a toronysisak is át lett festve. A toronyba felkerült a lélekharang. Augusztusban történt a kerítésfestés, a templom két helyen való megerősítése vonóvasakkal, a templom körüli betonjárda kiépítése, a sekrestye kifestése, valamint a bejárati ajtó melletti falakat is átfestették. 1992. szeptember 26-án Mayer Mihály pécsi megyéspüspök megáldotta a felújított templomkülsőt és a II. világháborúban elhunyt hősök emlékművét. 1995. szeptember 17-én a templomkertben felállították az újonnan elkészített Szentháromság szobrot, amelyet Bocz Gyula szobrász készített. 2013-ban a templom hajójának közepén, a keleti oldalon lett felállítva a Szent József oltár, amely fából készült.