Ballagás és tanévzáró 2016

A 2015/2016-os tanév utolsó tanítási napja után, június 17-én rendeztük meg a ballagási és tanévzáró ünnepséget, melyet megtisztelt jelenlétével Czömpöly Lászlóné intézményvezető, helyettese, Kispál Éva, Grím Ferenc polgármester, Beák Laura jegyző asszony és Fata Gáborné, a Szülői Közösség leköszönő elnöke is.

Még ha rövidnek is tűnik most az eltelt tíz hónap, nagy utat tettünk meg a tanév kezdete óta. Ennek ékes bizonyítéka kis elsőseink olvasási, írási és számolási tudománya. Talán ők és szüleik érezték leginkább, hogy milyen kemény és megfeszített tízhónapos munkát végeztünk az iskolában. Talán ők és szüleik várták leginkább, hogy kézbe vehessék egész éves munkájuk gyümölcsét, az első év végi bizonyítványt. Dicséret illeti a legkisebbeket szorgalmukért, kitartásukért, amellyel sikeresen vették az első akadályt, de dicséret illeti a szüleiket is, akik naponta kísérték gyermekeiket, érdeklődtek és együttműködtek a tanító nénivel. A bizonyítványok átvétele után találjunk pár nyugodt percet, nézzünk önmagunkba, tegyük mérlegre munkánkat, gondolkodjunk el az eredményeken, sikereken, kudarcokon, hogy mit tettünk helyesen illetve helytelenül az idei tanévben. Vajon kihoztuk-e a maximumot magunkból, vagy többre is képesek lehettünk volna? Az ebben a tanévben szervezett rendezvényeink is a gyerekek fejlődését szolgálták. Azon munkálkodtunk, hogy megteremtsük az elvárások, igények és a pedagógiai programunkban megfogalmazottak összhangját. Természetesen ebbe nemcsak a tanítási órák tartoznak bele, hanem a számtalan iskolán kívüli program, rendezvény is, amelyeket szinte képtelenség még csak felsorolni is. Csak egy néhány eseményt említenék, a teljesség igénye nélkül: a tanévet felsős tanulóink négynapos erdei iskolával kezdték Zánkán, heti rendszerességgel lovagolni jártak Bükkösdre, részt vettek úszásoktatáson, erdélyi tanulmányi kiránduláson, bikali, budapesti, kaposvári, keszthelyi kirándulásokon és még számos, a tanulmányi munkához illeszkedő program, hosszabb-rövidebb projektek aktív részesei lehettek, például mesemondó, szavaló és tanulmányi versenyeken is.

Tanulóink közül néhányan egészen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, ennek eredményeképpen kitűnőre teljesítették a tantervi követelményeket. Megérdemlik, hogy név szerint is gratuláljak nekik, elismerve ezzel kimagasló teljesítményüket és egyben további sok sikert, kitartást kívánjak az elsős Blum Patríciának és Sugár Liliánának, a másodikos Balogh Natasának és Horváth Róbertnek, a harmadik osztályból Katona Virágnak, a negyedik osztályból Nagy Zsófiának, az ötödikesek közül pedig Balogh Tamarának, Réti Melaninak és Tóth Szabolcsnak.

Iskolánk tanulói ezen a nyáron is balatonmáriai táborozáson vesznek részt, amely költségeinek jelentős részét Királyegyháza község Önkormányzata vállalta. A szülők által fizetendő hozzájárulás összegét azonban – jó tanulmányi munkával – a gyermekek is „megkereshették”. A második félév kezdetén tanulmányi versenyt hirdettünk, amely szerint minden kitűnő tanulónk, valamint az önmaguk eredményén legtöbbet javító tanulóink ingyen mehetnek a táborba, az ő költségeiket a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány fedezi. A Sumony Roma Nemzetiségi Önkormányzat idén is pénzjutalomban részesíti a kitűnő és a legjobb sumonyi tanulókat, idén Sugár Liliánát, Horváth Róbertet, Katona Virágot, Havasi Tifanit és Réti Melanit. A jutalmakat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke, Pappné Angyal Gyöngyi adta át.

 

A ballagó nyolcadik osztály szülői közössége példamutató együttműködéssel, fáradhatatlanul dolgozott nemcsak az iskolai 8 év, de már az óvodás évek alatt is. Itt szeretném megköszönni fáradságos munkájukat, sok éven át tartó segítő együttműködésüket, kívánni nekik és gyermekeiknek további sikereket. Külön szeretném köszönetemet kifejezni a Szülői Közösség leköszönő elnökének, Fata Gábornénak, aki ezt a pozícióját több mint 10 éven át felelősségteljes elhivatottsággal töltötte be. Az ő kiváló szervezőkészségének, meggyőző erejének, érdekérvényesítő képességének köszönhetően a szülői közösség valódi közösségformáló erővé vált, gyermekeink érdekében végzett tevékenységük messze túlmutat a hagyományos szülő-nevelő kapcsolaton. Bármikor, bármilyen kérdésben hamar megtaláltuk a mindenki számára megfelelő megoldást, együttműködésünk példaértékű volt. kívánok mindenkinek balesetmentes, élményekben gazdag pihentető nyaralást!