Az óvodai tanévről

A 2014/2015-ös óvodai nevelési évünk nagyon változatos volt minden téren, még személyi változásokban is: Némethné Schreiner Adél kisbabákat várt, akik már meg is születtek. A terhesség miatt november óta táppénzen volt, májusban Világos Dávid óvó bácsi személyében kaptunk segítséget.

Az óvoda tárgyi feltételei adottak voltak. Évről-évre – az óvodapedagógusok esztétikai igényességének, kreativitásának köszönhetően – a csoportok fejlesztőjáték-készletét barkácsolás alapján és a következő forrásokból szereztük be: IPR pályázatból 684.000 Ft, a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítványtól 123.000 Ft, a Sumonyi Roma Kisebbségi Önkormányzattól 30 000 forint, a LAFARGE Cementgyártól papírt, színes nyomtatási lehetőséget kaptunk, a többit a költségvetésből. A támogatásokból sikerült beszereznünk a jó minőségű írószereket, kifizetnünk az útiköltséget, a programok belépődíját: Pécsett a Bóbita Bábszínházban voltunk bérelt busszal két alkalommal, színielőadást helyben szerveztünk, Budapestre utaztunk a Tropicáriumba, a csoportszobába két darab 6 szögletű asztal és egy szőnyeg lett megvásárolva. A gyerekek számára Mikulás-, karácsonyi- és húsvéti csomagot, ballagó ajándékot, gyermeknapi csomagot mind-mind a támogatásokból vásároltunk.

Az élmények, a különböző programok, a projektmódszerrel történő tanulás a gyerekekre fejlesztő hatással voltak.

Zöld óvoda címet nyert óvoda vagyunk a kritériumrendszer megvalósítását fontosnak tartjuk, ezen belül az egészséges életmód megismertetését, tapasztaltatását a nevelési év folyamán folyamatosan. A természettudatos nevelés és a környezetvédelem az óvoda területén mind a közvetlen környezetünkben, mind a kirándulásokon következetes volt. Az egészséges táplálkozás érdekében: a zöldség és a gyümölcsfogyasztás megszerettetése mindig aktuális.

A Bozsik-programot is megkedvelték a gyerekek. Szívesen fociztak Fikóné Kiss Hajnalka vezetésével. A szülői szervezet segítette az ünnepek előkészítését, a programok szervezését. Segítették az óvoda tárgyi feltételeinek javítását. A logopédus csak a tanév második felében látogatta a gyerekeket. Az érintett gyermekek fejlődéséről rendszeresen beszámolt.

Óvodánkban a hittan csütörtök délután volt, a részvétel önkéntes, szülői döntés alapján történt.

Nagyon sikeres volt a 2015. március 15-ei kistérségi bemutató projektnap. Az óvoda-iskola átmenetet bemutató napunkat a Pünkösdhöz szerveztük.

Szeretném megköszönni a közösséget építő, szakmai szempontból magas szintet képviselő kollégáknak, akik a kritikájuk megfogalmazása mentén cselekednek is, és javaslataikkal, ötleteikkel, és tetteikkel aktívan segítik az óvoda eredményes működését.

?k azok, akik a nagyobb ünnepek, vetélkedők szervezői, ötletadók, akik képesek meg is valósítani és cselekvően részt venni a megvalósításban, akik nem csak kritizáltak, hanem cselekedtek, támogattak, segítettek, akik csoportjaikban igényes, esztétikus környezetet teremtettek, bemutatókat tartottak.

A 2014/2015-ös nevelési év a gyors megoldások, alkalmazkodások éve volt, amit sikeresen megoldottunk.