Adóhatósági felhívás

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény, valamint az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet értelmében, 2015. január 1-től a magánfőző adózó a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést köteles az azt a követő 15 napon belül az önkormányzat adóhatóságánál bejelenteni.

A jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot be kell mutatni (eredeti számla). Az adózót az előállított párlat után adóbevallási és adófizetési kötelezettség terheli. A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 Ft.

 

A bejelentéshez szükséges nyomtatvány beszerezhető Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.