A szociális tűzifa támogatásról

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Királyegyháza, Gyöngyfa, Sumony és Szentdénes községi Önkormányzatok a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendeletben kapott felhatalmazás alapján szociális tűzifa támogatást igényeltek.

 

A kedvező döntésnek köszönhetően az önkormányzatok – egyedi kérelemre – tűzifa támogatásban részesíthetik a lakosságot.

 

Támogatásban részesíthető az a kérelmező – háztartásonként egy fő –

 

a) akinél a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot,

 

b) egyedül élő kérelmező esetén annak 250%-át, azaz 71.250 Ft-ot nem haladja meg.

 

A kérelem elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakásfenntartási támogatásra jogosult vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. A kérelem nyomtatvány igényelhető: Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán, a sumonyi önkormányzati hivatalban, illetve a gyöngyfai és szentdénesi falugondnokoktól. A kérelemhez csatolni kell a család előző havi jövedelméről szóló igazolásokat. A kérelmet a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani.

 

Benyújtási határidő: 2014. január 10. (péntek)