Rendeletek – 2014

1/2014. (II. 5.)

Gyöngyfa Községi Önkormányzatrendelete„A köztemetőről és atemetkezésről szóló9/2013. (XI. 27.) rendelet módosításáról”

Hatálytalan: 2015. február 27. napjától

 5/2014. (VII. 8.)

Gyöngyfa Községi Önkormányzatrendelete„A közösségi együttélés alapvetőszabályairól és megszegésükjogkövetkezményeiről"

6/2014. (VIII. 21.)

Gyöngyfa Községi Önkormányzatrendelete„A közterületek elnevezéséről, elnevezésükmegváltoztatására irányuló kezdeményezés ésa házszám-megállapításszabályairól”

 8/2014. (XI. 19.)

Gyöngyfa Községi Önkormányzatrendelete„A természetben nyújtott szociális tűzifatámogatás jogosultsági feltételeiről szóló1/2013. (I. 3.) rendelet módosításáról”

 9/2014. (XI. 19.)

 Gyöngyfa Községi Önkormányzat

rendelete„A Szervezeti és Működési Szabályzatrólszóló 6/2013. (VI. 24.) rendelet módosításáról”

10/2014. (XI. 28.)

 Gyöngyfa Községi Önkormányzat

rendelete„A helyi adókról szóló19/2012. (XI. 30.) rendelet módosításáról”

11/2014. (XI. 28.)

 Gyöngyfa Községi Önkormányzat

rendelete„A nem közművel összegyűjtött háztartásiszennyvíz begyűjtésérevonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló13/2013. (XII. 23.) rendelet módosításáról”

12/2014. (XI. 28.)

 Gyöngyfa Községi Önkormányzat

rendelete„Az önkormányzati képviselőktiszteletdíjáról"