Rendeletek – 2016

2/2016. (IV. 13.) Gyöngyfa Községi Önkormányzatrendelete„A házasságkötés engedélyezésénekszabályairól, valamint az azokért fizetendődíjak mértékéről szóló6/2011. (V. 11.) rendelet módosításáról”                                                    

olvasson tovább

Rendeletek – 2015

2/2015. (II. 26.) Gyöngyfa Községi Önkormányzatrendelete„A köztemetőről és atemetkezésről szóló9/2013. (XI. 27.) rendelet módosításáról” 3/2015. (II. 27.) Gyöngyfa Községi Önkormányzatrendelete„A szociális ellátásokhelyi szabályozásáról” 4/2015. (IV. 7.) Gyöngyfa Községi Önkormányzatrendelete„A Szervezeti és MűködésiSzabályzatról szóló6/2013. (VI. 24.) rendelet módosításáról” 5/2015. (V. 6.) Gyöngyfa Községi Önkormányzatrendelete„Az avar és kerti hulladék égetés,valamint szabadtéri tűzgyújtáshelyi…

olvasson tovább

Rendeletek – 2014

1/2014. (II. 5.) Gyöngyfa Községi Önkormányzatrendelete„A köztemetőről és atemetkezésről szóló9/2013. (XI. 27.) rendelet módosításáról” Hatálytalan: 2015. február 27. napjától  5/2014. (VII. 8.) Gyöngyfa Községi Önkormányzatrendelete„A közösségi együttélés alapvetőszabályairól és megszegésükjogkövetkezményeiről" 6/2014. (VIII. 21.) Gyöngyfa Községi Önkormányzatrendelete„A közterületek elnevezéséről, elnevezésükmegváltoztatására irányuló kezdeményezés ésa házszám-megállapításszabályairól”  8/2014. (XI. 19.) Gyöngyfa Községi Önkormányzatrendelete„A természetben nyújtott…

olvasson tovább

Rendeletek – 2013

1/2013. (I. 3.) Gyöngyfa Községi Önkormányzat rendelete"A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásjogosultsági feltételeiről"  2/2013. (III. 1.) Gyöngyfa Községi Önkormányzat rendelete"Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásszabályairól szóló 8/2012. (III. 8.)rendelet módosításáról" 6/2013. (VI. 24.) Gyöngyfa Községi Önkormányzat rendelete"A Szervezeti és MűködésiSzabályzatról" 7/2013. (IX. 17.)  Gyöngyfa Községi Önkormányzat rendelete"A közterület filmforgatáscélú használatáról"…

olvasson tovább

Rendeletek – 2012

1/2012. (I. 27.) Gyöngyfa Községi Önkormányzat rendelete „Az átmeneti gazdálkodásról” 2/2012. (I. 27.) Gyöngyfa Községi Önkormányzat rendelete „A azociális ellátások helyi szabályozásáról 9/2007. (V. 25.)rendelet módosításáról” Hatálytalan: 2014. január 1. napjától 3/2012. (I. 27.) Gyöngyfa Községi Önkormányzat rendelete „A közoktatási intézményben folyó alapfokúművészetoktatásért fizetendőtérítési- és tandíjról" 4/2012. (II. 7.) Gyöngyfa…

olvasson tovább

Rendeletek – 2011

 2/2011. (II. 10.) Gyöngyfa Községi Önkormányzat rendelete „A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2007. (V. 25.) rendelet módosításáról” Hatálytalan: 2014. január 1. napjától  6/2011. (V. 11.) Gyöngyfa Községi Önkormányzat rendelete „A házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint azazokért fizetendő díjak mértékéről”  7/2011. (IX. 7.) Gyöngyfa Községi Önkormányzat rendelete „A helyi rendeletek előkészítésében…

olvasson tovább

Rendeletek – 2010

10/2010. (XII. 27.) Gyöngyfa Községi Önkormányzat rendelete „A helyi iparűzési adóról szóló 14/2003. (XII. 13.) rendelet módosításáról”Hatálytalan: 2013. január 1. napjától  9/2010. (XII. 27.) Gyöngyfa Községi Önkormányzat rendelete „A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2004. (XII. 8.) rendeletének módosításáról”Hatálytalan: 2012. január 1. napjától  8/2010. (XII. 27.)  Gyöngyfa Községi Önkormányzat…

olvasson tovább