Rendeletek – 2012

1/2012. (I. 27.)

Sumony Községi Önkormányzat
rendelete
„Az átmeneti gazdálkodásról”

2/2012. (I. 27.)

Sumony Községi Önkormányzat
rendelete
„A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2007 (V. 30.)rendelet módosításáról”

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától

3/2012. (I. 27.)

Sumony Községi Önkormányzat
rendelete
„A közoktatási intézményben folyó alapfokú művészetoktatásértfizetendő térítési- és tandíjról"

4/2012. (II. 7.)

Sumony Községi Önkormányzat
rendelete
„A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2002. (XII. 16.) rendelet módosításáról"Hatálytalan: 2012. május 1. napjától

5/2012. (II. 27.)

Sumony Községi Önkormányzat
rendelete
„A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2004. (XII. 8.) rendelet módosításáról"Hatálytalan: 2012. május 1. napjától

6/2012. (II. 7.)

Sumony Községi Önkormányzat
rendelete
„Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról szóló 13/2011. (XII. 27.) rendelethatályon kívül helyezéséről"

8/2012. (III. 8.)

Sumony Községi Önkormányzat
rendelete
„Az önkormányzat vagyonáról ésa vagyongazdálkodás szabályairól"

11/2012. (IV. 27.)

Sumony Községi Önkormányzat
rendelete
„A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2002. (XII. 16.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2013. január 1. napjától

12/2012. (IV. 27.)

Sumony Községi Önkormányzat
rendelete
„A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2004. (XII. 8.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2013. január 1. napjától

13/2012. (VI. 13.)

Sumony Községi Önkormányzat
rendelete
„A tiltott, közösségellenes magatartásokról"Hatálytalan: 2012. december 7. napjától

 14/2012. (VIII. 10.)

 Sumony Községi Önkormányzat

rendelete
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendőtérítési díjakról"

 15/2012. (VIII. 10.)

Sumony Községi Önkormányzat

rendelete
„A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2007. (V. 30.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától

 16/2012. (VIII. 10.)

Sumony Községi Önkormányzat

rendelete
„A Szervezeti és Működési Szabályzatrólszóló 10/2007. (X. 5.) rendelet módosításáról" Hatálytalan: 2013. június 25. napjától

 18/2012. (X. 29.)

 Sumony Községi Önkormányzat

rendelete
„Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (III. 8.) rendelet módosításáról"

 19/2012. (XII. 7.)

 Sumony Községi Önkormányzat

rendelete
„A tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 13/2012. (VI. 13.) rendelet hatályon kívül helyezéséről"

 20/2012. (XI. 30.)

 Sumony Községi Önkormányzat

rendelete
„A helyi adókról"

 21/2012. (XII. 28.)

 Sumony Községi Önkormányzat

rendelete
„A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2004. (XII. 8.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától