Rendeletek – 2016

3/2016. (IV. 13.) Sumony Községi Önkormányzatrendelete„A házasságkötés engedélyezésénekszabályairól, valamint az azokért fizetendődíjak mértékéről szóló7/2011. (V. 11.) rendelet módosításáról”                                                         

olvasson tovább

Rendeletek – 2015

2/2015. (II. 27.) Sumony Községi Önkormányzatrendelete„A köztemetőről és atemetkezésről szóló11/2013. (XI. 27.) rendelet módosításáról” 3/2015. (II. 27.) Sumony Községi Önkormányzatrendelete„A szociális ellátásokhelyi szabályozásáról” 4/2015. (V. 6.) Sumony Községi Önkormányzatrendelete„A Szervezeti és MűködésiSzabályzatáról szóló8/2013. (VI. 24.) rendelet módosításáról” 5/2015. (V. 6.) Sumony Községi Önkormányzatrendelete„Az avar és kerti hulladék égetés,valamint szabadtéri tűzgyújtáshelyi…

olvasson tovább

Rendeletek – 2014

1/2014. (II. 5.) Sumony Községi Önkormányzatrendelete„A köztemetőről és atemetkezésről szóló11/2013. (XI. 27.) rendelet módosításáról” Hatálytalan: 2015. február 28. napjától 5/2014. (VII. 8.) Sumony Községi Önkormányzatrendelete„A közösségi együttélés alapvetőszabályairól és megszegésükjogkövetkezményeiről” 6/2014. (VIII. 21.) Sumony Községi Önkormányzatrendelete„A közterületek elnevezéséről, elnevezésükmegváltoztatására irányuló kezdeményezés ésa házszám-megállapításszabályairól”  8/2014. (XI. 19.) Sumony Községi Önkormányzatrendelete„A természetben nyújtott…

olvasson tovább

Rendeletek – 2013

1/2013. (I. 3.) Sumony Községi Önkormányzat rendelete"A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásjogosultsági feltételeiről" 2/2013. (I. 25.) Sumony Községi Önkormányzat rendelete"A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásjogosultsági feltételeiről szóló1/2013. (I. 3.) rendelet módosításáról" 3/2013. (I. 25.) Sumony Községi Önkormányzat rendelete"A szociális ellátások helyi szabályozásárólszóló8/2007. (V. 30.) rendelet módosításáról" Hatálytalan: 2014. január 1. napjától …

olvasson tovább

Rendeletek – 2012

1/2012. (I. 27.) Sumony Községi Önkormányzat rendelete „Az átmeneti gazdálkodásról” 2/2012. (I. 27.) Sumony Községi Önkormányzat rendelete „A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2007 (V. 30.)rendelet módosításáról” Hatálytalan: 2014. január 1. napjától 3/2012. (I. 27.) Sumony Községi Önkormányzat rendelete „A közoktatási intézményben folyó alapfokú művészetoktatásértfizetendő térítési- és tandíjról" 4/2012. (II. 7.)…

olvasson tovább

Rendeletek – 2011

 2/2011. (II. 10.) Sumony Községi Önkormányzat rendelete „A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2007. (V. 30.) rendelet módosításáról”  7/2011. (V. 11.) Sumony Községi Önkormányzat rendelete „A házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint azazokért fizetendő díjak mértékéről”  9/2011. (IX. 9.) Sumony Községi Önkormányzat rendelete „A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről"  10/2011. (IX….

olvasson tovább

Rendeletek – 2010

10/2010. (XII. 27.) Sumony Községi Önkormányzat rendelete „A köztemetőről és a temetkezésről szóló 7/2005. (X. 3.) rendeletének módosításáról” Hatálytalan: 2014. január 1. napjától  9/2010. (XII. 27.) Sumony Községi Önkormányzat rendelete „A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2004. (XII. 8.) rendeletének módosításáról” Hatálytalan: 2012. január 1. napjától  8/2010. (XII. 27.)  …

olvasson tovább