Rendeletek – 2012

1/2012. (I. 27.)

Gyöngyfa Községi Önkormányzat
rendelete
„Az átmeneti gazdálkodásról”

2/2012. (I. 27.)

Gyöngyfa Községi Önkormányzat
rendelete
„A azociális ellátások helyi szabályozásáról 9/2007. (V. 25.)rendelet módosításáról”

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától

3/2012. (I. 27.)

Gyöngyfa Községi Önkormányzat
rendelete
„A közoktatási intézményben folyó alapfokúművészetoktatásért fizetendőtérítési- és tandíjról"

4/2012. (II. 7.)

Gyöngyfa Községi Önkormányzat
rendelete
„A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 6/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról"Hatálytalan: 2012. május 1. napjától

5/2012. (II. 7.)

Gyöngyfa Községi Önkormányzat
rendelete
„A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2004. (XII. 8.) rendelet módosításáról"Hatálytalan: 2012. május 1. napjától

6/2012. (II. 7.)

Gyöngyfa Községi Önkormányzat
rendelete
„Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról szóló 12/2011. (XII. 27.) rendelethatályon kívül helyezéséről"

8/2012. (III. 8.)

Gyöngyfa Községi Önkormányzat
rendelete
„Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól”

11/2012. (IV. 27.)

Gyöngyfa Községi Önkormányzat
rendelete
„A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 6/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2013. január 1. napjától

12/2012. (IV. 27.)

Gyöngyfa Községi Önkormányzat
rendelete
„A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2004. (XII. 8.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2013. január 1. napjától

13/2012. (VI. 13.)

Gyöngyfa Községi Önkormányzat
rendelete
„A tiltott, közösségellenes magatartásokról”Hatálytalan: 2012. december 7. napjától

14/2012. (VII. 16.)

Gyöngyfa Községi Önkormányzat
rendelete
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokértfizetendő térítési díjakról”

15/2012. (VII. 16.)

Gyöngyfa Községi Önkormányzat
rendelete
„A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2007. (V. 25.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától

 17/2012. (X. 29.)

Gyöngyfa Községi Önkormányzat

rendelete
„Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (III. 8.) rendelet módosításáról"

 18/2012. (XII. 7.)

 Gyöngyfa Községi Önkormányzat

rendelete
„A tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 13/2012. (VI. 13.) rendelet hatályon kívül helyezéséről"

 19/2012. (XI. 30.)

 Gyöngyfa Községi Önkormányzat

rendelete
„A helyi adókról"

 20/2012. (XII. 28.)

 Gyöngyfa Községi Önkormányzat

rendelete
„A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2004. (XII. 8.) rendelet módosításáról" 

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától