Rendeletek – 2008

 11/2008. (XII. 29.)

 Sumony Községi Önkormányzat rendelete
„A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
9/2004. (XII. 8.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2010. január 1. napjától

 10/2008. (XII. 29.)

 Sumony Községi Önkormányzat rendelete
„A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
7/2002. (XII. 16.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2010. január 1. napjától

 9/2008. (XII. 29.)

 Sumony Községi Önkormányzat rendelete
„Az önkormányzati tulajdonú vízközműből
szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról”

Hatálytalan: 2010. január 1. napjától

 8/2008. (XII. 5.)

 Sumony Községi Önkormányzat rendelete
„Az egészségügyi alapellátásról”

 7/2008. (VII. 2.)

 Sumony Községi Önkormányzat rendelete
„A falugondnoki szolgáltatásról”

 4/2008. (V. 5.)

 Sumony Községi Önkormányzat rendelete
„A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
8/2007. (V. 30.) rendelet módosításáról”

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától

 2/2008. (III. 1.)

 Sumony Községi Önkormányzat rendelete
„Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról”