Rendeletek – 2003

 14/2003. (XII. 13.)

 Gyöngyfa Községi Önkormányzat rendelete
„A helyi iparűzési adóról”

Hatálytalan: 2013. január 1. napjától

 13/2003. (XII. 13.)

 Gyöngyfa Községi Önkormányzat rendelete
„A magánszemélyek kommunális adójáról”

Hatálytalan: 2013. január 1. napjától

 11/2003. (X. 6.)

 Gyöngyfa Községi Önkormányzat rendelete
„A körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselők
és ügykezelő illetmény kiegészítéséről”

 10/2003. (X. 6.)

 Gyöngyfa Községi Önkormányzat rendelete
„A körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,
jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális
és kegyeleti támogatásokról szóló 6/2001.(XI. 7.) rendelet módosításáról”

 8/2003. (VIII. 1.)

 Gyöngyfa Községi Önkormányzat rendelete
„Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól”

Hatálytalan: 2012. március 8. napjától