Rendeletek – 2003

 13/2003. (XII. 13.)

 Sumony Községi Önkormányzat rendelete
„A helyi iparűzési adóról”

Hatálytalan: 2013. január 1. napjától

 10/2003. (X. 6.)

 Sumony Községi Önkormányzat rendelete
„A körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselők
és ügykezelő illetmény kiegészítéséről”

 9/2003. (X. 6.)

 Sumony Községi Önkormányzat rendelete
„A körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,
jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális
és kegyeleti támogatásokról szóló 7/2001.(XI. 7.) rendelet módosításáról”

 7/2003. (VII. 11.)

 Sumony Községi Önkormányzat rendelete
„Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól”

Hatálytalan: 2012. március 8. napjától