Rendeletek – 2014

1/2014. (II. 5.)

Királyegyháza Községi Önkormányzatrendelete„A köztemetőről és atemetkezésről szóló10/2013. (XI. 27.) rendelet módosításáról”

Hatálytalan: 2015. február 27. napjától

2/2014. (III. 18.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat

rendelete
„Az önkormányzati képviselők és bizottságitagok tiszteletdíjáról szóló6/2006. (XI. 16.) rendelet módosításáról”

Hatálytalan: 2015. január 1. napjától

6/2014. (VII. 8.)

Királyegyháza Községi Önkormányzatrendelete„A közösségi együttélés alapvetőszabályairól és megszegésükjogkövetkezményeiről”

7/2014. (VIII. 21.)

Királyegyháza Községi Önkormányzatrendelete„A közterületek elnevezéséről, elnevezésükmegváltoztatására irányuló kezdeményezés ésa házszám-megállapításszabályairól”

 9/2014. (XI. 19.)

  Királyegyháza Községi Önkormányzat

rendelete
„A Szervezeti és Működési Szabályzatrólszóló 5/2013. (VI. 24.) rendelet módosításáról”

 10/2014. (XI. 19.)

  Királyegyháza Községi Önkormányzat

rendelete
„A természetben nyújtott szociális tűzifatámogatás jogosultsági feltételeiről szóló1/2013. (I. 3.) rendelet módosításáról”

 11/2014. (XI. 28.)

  Királyegyháza Községi Önkormányzat

rendelete
„A nem közművel összegyűjtött háztartásiszennyvíz begyűjtésérevonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló13/2013. (XII. 23.) rendelet módosításáról”

12/2014. (XII. 30.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat

rendelete
„Az önkormányzati képviselők ésbizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló6/2006. (XI. 16.) rendelet módosításáról”

13/2014. (XII. 30.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat

rendelete
„A személyes gondoskodást nyújtóellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló14/2012. (IX. 28.) rendelet módosításáról”