Rendeletek – 2012

 1/2012. (I. 27.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat
rendelete
„Az átmeneti gazdálkodásról”

 2/2012. (I. 27.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat
rendelete
„A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló5/2007. (V. 3.) rendelet módosításáról”

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától

 3/2012. (I. 27.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat
rendelete
„A közoktatási intézményben folyó alapfokúművészetoktatásért fizetendő térítési- és tandíjról”

 4/2012. (II. 7.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat
rendelete
„A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló9/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról ”Hatálytalan: 2012. május 1. napjától

 5/2012. (II. 7.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat
rendelete
„A települési folyékony hulladékkezelési helyiközszolgáltatásról szóló 10/2004. (XII. 8.)rendelet módosításáról”Hatálytalan: 2012. május 1. napjától

 6/2012. (II. 7.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat
rendelete
„Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatottivóvízért fizetendő díjról szóló 15/2011. (XII. 27.) rendelethatályon kívül helyezéséről"

 8/2012. (III. 8.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat
rendelete
„Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásszabályairól"

 11/2012. (IV. 27.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat
rendelete
„A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló9/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról ” 

Hatálytalan: 2013. január 1. napjától

 12/2012. (IV. 27.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat
rendelete
„A települési folyékony hulladékkezelési helyiközszolgáltatásról szóló 10/2004. (XII. 8.)rendelet módosításáról” 

Hatálytalan: 2013. január 1. napjától

 13/2012. (VI. 13.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat
rendelete
„A tiltott közösségellenes magatartásokról"Hatálytalan: 2012. december 7. napjától

 14/2012. (IX. 28.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat

rendelete
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokértfizetendő térítési díjakról"

15/2012. (IX. 28.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat

rendelete
„A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló5/2007. (V. 3.) rendelet módosításáról”

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától

17/2012. (X. 29.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat

rendelete
„Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairólszóló 8/2012. (III. 8.) rendelet módosításáról ”

18/2012. (XII. 7.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat

rendelete
„A tiltott közösségellenes magatartásokról szóló13/2012. (VI. 13.) rendelet hatályon kívül helyezéséről”

19/2012. (XI. 30.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat

rendelete
„A helyi adókról"

20/2012. (XII. 28.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat

rendelete
„A települési folyékony hulladékkezelési helyiközszolgáltatásról szóló 10/2004. (XII. 8.)rendelet módosításáról”

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától

21/2012. (XII. 28.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat

rendelete
„A talajterhelési díjról szóló 12/2011. (XII. 7.)rendelet módosításáról”

22/2012. (XII. 28.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat

rendelete
„A közterület használatának rendjéről”

23/2012. (XII. 20.)

  Királyegyháza Községi Önkormányzat

rendelete
„A helyi építési szabályzatról szóló 7/2004. (V. 10.) rendeletmódosításáról”

24/2012. (XII. 28.)

  Királyegyháza Községi Önkormányzat

rendelete
„A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2007. (X. 5.)rendelet módosításáról”Hatálytalan: 2013. június 25. napjától