Rendeletek – 2009

 23/2009. (XII. 23.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,
jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális
és kegyeleti támogatásokról szóló 6/2001.(XI. 7.) rendelet módosításáról”

 22/2009. (XII. 23.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
10/2004. (XII. 8.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2011. január 1. napjától

 21/2009. (XII. 23.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
9/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról "

Hatálytalan: 2011. január 1. napjától

 20/2009. (XII. 23.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„Az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról"

Hatálytalan: 2011. január 1. napjától

 19/2009. (XIl. 3.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A helyi építési szabályzatról szóló
7/2004.(V.10.) rendelet módosításáról"

 18/2009. (X. 2.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
9/2007. (X. 5.) rendeletének kiegészítéséről "

Hatálytalan: 2013. január 1. napjától

 17/2009. (X. 2.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárásban szóló
8/2005. (X. 28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről "

 16/2009. (X. 2.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A község jelképeiről és a jelképek használatáról szóló
10/2007. (X. 5.) rendelet módosításáról "

 15/2009. (X. 2.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„Az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról
szóló 9/2008. (XII. 29.) rendelet módosításáról "

Hatálytalan: 2009. december 23. napjától

 14/2009. (X. 2.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
10/2004. (XII. 8.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától

 13/2009. (X. 2.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
9/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról "

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától

 12/2009. (X. 2.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„Az egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról"

 11/2009. (X. 2.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
5/2007. (V. 3.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától

 10/2009. (X. 2.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért
fizetendő térítési díjakról”

Hatálytalan: 2012. január 1. napjától

 7/2009. (VI. 5.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
5/2007. (V. 3.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától

 5/2009. (III. 31.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A helyi lakáscélú támogatásról szóló
10/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról"

 3/2009. (II. 11.)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
5/2007. (V. 3.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2009. október 2. napjától

 2/2009. (II. 11)

 Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért
fizetendő térítési díjakról”

Hatálytalan: 2009. október 2. napjától