ÓVODAI JELENTKEZÉS

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Királyegyházai Tagóvodája

Tisztelt Szülők!
2021/2022-es nevelési évre történő óvodai jelentkezést a rendkívüli helyzetre való tekintettel,
és a 19/2021. (III.10) EMMI határozatot figyelembe véve szervezzük meg.
A szándéknyilatkozat és az adatvédelmi nyilatkozat letölthető a honlapról. Ezeket kitöltve
kérjük visszaküldeni.

Letölthető dokumentumok:


A rendkívüli helyzetre való tekintettel, kérjük a körzetünkbe tartozó szülőket, hogy az
óvodai jelentkezést elektronikus úton vagy telefonon tegyék meg 2021.04.21-22-én
8.00-15.00 óráig.

Levelezési cím: Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Királyegyházai Tagóvodája, 7953
Királyegyháza, Petőfi u. 64.
E-mail: szonek.kirovi@gmail.com
Telefon: 73/340-050

Szükséges adatok:
 a gyermek neve, születési ideje/helye
 a gyermek TAJ száma
 a gyermek és a szülő lakcíme
 a szülő/gondviselő neve, anyja leánykori neve

Az óvoda felvételi (működési) körzete: Királyegyháza, Gyöngyfa, Sumony községek
közigazgatási körzetei.


Szentlőrinc, 2021. március 19.

Molnár Judit s.k.
intézményvezető