ÓVODAI JELENTKEZÉS

Tisztelt Szülők!


2020/2021-es nevelési évre történő óvodai jelentkezést a rendkívüli helyzetre való tekintettel,
és a 7/2020.(III.25) EMMI határozatot figyelembe véve szervezzük meg.
Amennyiben a szülő nem a lakókörzet szerinti óvodába szeretné beíratni gyermekét, a
határozat értelmében szándéknyilatkozat kitöltésével 2020.04.02-től 2020.04.17-ig megteheti.
A szándéknyilatkozatot kérjük online vagy postai úton eljuttatni a következő címre.
Levelezési cím: Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Királyegyházai Tagóvodája
7953 Királyegyháza, Petőfi u. 64.
A rendkívüli helyzetre való tekintettel, kérjük a körzetünkbe tartozó szülőket, hogy az
óvodai jelentkezést elektronikus úton vagy telefonon tegyék meg 2020.04.16-17-20.-án.
E-mail: szonek.kirovi@gmail.com
Telefon: 73/340-050
A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020.április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett
gyermekeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.
Az óvodába azok a gyermekek kerülnek felvételre, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a 3.
életévüket.
Szükséges adatok:
1. a gyermek neve, születési ideje/helye
2. a gyermek TAJ száma
3. a gyermek és a szülő lakcíme
4. a szülő/gondviselő neve, anyja leánykori neve
Az óvoda felvételi (működési) körzete: Királyegyháza, Gyöngyfa, Sumony községek
közigazgatási körzetei.

Várjuk gyermekeiket az óvodában!
Szentlőrinc, 2020. április 02.

Molnár Judit s.k.
intézményvezető