Lakossági felhívás !

Magyarország kormánya 2020. március 28. és április 11. között kijárási korlátozást vezetett be!
Az elkövetkező két hétben otthonaikat és lakóhelyüket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatják el!

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására kizárólag a rendeletben
meghatározott alapos indokkal kerülhet sor, melyek az alábbiak:


(1) A 3. § szerinti alapos indok:
a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti
tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint
eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és
eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító
tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen,
valamint a települések belterületén ? lehetőség szerint a zöldterületeken ? egyedül vagy
ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter
távolságot kell tartani.
e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben történő vásárlás,
g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási
tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben történő vásárlás,
h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és
vágóhidat,
j) a piacon, a helyi termelői piacon történő vásárlás,
k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó történő vásárlás,
l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
m) a dohányboltban történő vásárlás,
n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések
javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági,
banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az
állatkórház látogatása,
t) a szülői jogok és kötelezettségek,
u) a hitéleti tevékenység.

A rendelet alapján a 65. életévét betöltött személyek az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 és 12.00 óra közötti időben látogathatják, ebben az időszakban csak ők és az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak az üzletben. A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya felügyeli.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti rendelkezést fegyelmezetten és
haladéktalanul tartsa be az esetleges intézkedések elkerülése érdekében!

Királyegyháza, 2020. március 27.

dr. Nagy Andrea sk.
jegyző