Álláslehetőség Királyegyházán

Királyegyháza Községi Önkormányzata az EFOP-4.1.3-16 Biztos Kezdet Gyerekház című projektre szakmai vezetőt keres, akit munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében kíván alkalmazni az alábbiak szerint.

A szakmai vezető egyben a Gyerekház vezetője, akinek rendelkeznie kell a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott alábbi képesítések valamelyikével:
a) felsőfokú pedagógiai végzettség,
b) felsőfokú egészségügyi végzettség,
c) pszichológusi végzettség,
d) szociálpedagógiai végzettség,
e) a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások cím 2.B) és 2.C) pontjában az önálló bölcsőde, a bölcsőde magasabb vezetőjére meghatározott képesítési előírások valamelyike,
f) egyéb felsőfokú végzettség mellett Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább kétéves szakmai tapasztalat.

A jelentkezés módja: szakmai önéletrajz és motivációs levél küldése a timea.konyari@gmail.com címre (érdeklődés, információ kérése ugyanezen a címen lehetséges).

Jelentkezési határidő: 2019. július 15.