Digitális témahét 2019

Óriási megtiszteltetés érte a Digitális témahét második napján, 2019. április 9-én a Királyegyházai Általános Iskolát. A témahét alkalmából Prof. Dr. Csépe Valéria, Dr. Ádám Péter, Dr. Zalay Szabolcs, Dr. Katona Nóra, a Nemzeti Alaptantervet készítő munkacsoport vezetői és tagjai, valamint Nagy Csaba országgyűlési képviselő látogatott el hozzánk.

Vendégeinkkel belekukkantottunk a Digitális témahét tanóráiba, foglalkozásaiba, köztük abba is, amelyiken a Bikal-Egyházaskozári Általános Iskola öt tanulója Puchner Ildikó tanárnő irányításával háromdimenziós tervezésre tanította a királyegyházai iskolásokat. A Szülői Közösség tagjai, Beák Laura jegyző asszony és Fata Gáborné a helyi Közalapítvány Kuratóriumának elnöke és nagy örömünkre néhány kedves szülő is eljött találkozni az illusztris vendégeinkkel, és segítségünkre lenni intézményünk bemutatásában. Vendégeink hihetetlen közvetlenséggel és nagy érdeklődéssel fordultak közösségünk felé, és távozásuk előtt gratuláltak tevékenységeinkhez, törekvéseinkhez.

   

A Digitális témahét programjának azért is tulajdonítunk nagy jelentőséget, mert hiszünk abban, hogy az iskola az életre, azaz a jövőre készít fel, így nem mehetünk el a technikai vívmányok, a korszerű digitális eszközök létezése mellett, nem dughatjuk a fejünket a homokba. Nekünk felnőtteknek szembe kell néznünk azzal, milyen lehetőségeket és veszélyeket rejt magában ránk és a gyermekeinkre nézve ez az elképesztően gyorsan fejlődő digitális világ. Mivel tiltással nem megyünk semmire, és mivel látjuk és tapasztaljuk az informatika és a digitalizáció számos előnyét, fontos, hogy megtanítsuk a gyermekeinket – és elsajátítsuk mi magunk is – ezen eszközök etikus és kritikus használatát.

   

A 2019. április 8-12. között tartó témahéten a különböző korosztályú és különböző érdeklődésű tanítványainknak más-más programmal készültünk. Az alsó tagozatos osztályok a Vinczen Ágnes tanítónő ajánlott témákat dolgozták fel, foglalkoztak az internet adta lehetőségek kiaknázásával éppúgy, mint a világhálóban gyermekeinkre leselkedő veszélyekkel, és arra törekedtünk, hogy megfelelő tudással és eszköztárral vértezzük fel a gyerekeket a testi-lelki épségük megőrzése érdekében. A felső tagozatos foglalkozások két fő témája a digitális lábnyom és a digitális zaklatás volt, de felmerült a függőség kérdésköre is.

       

   

   

Április 10-én, szerdán is felpezsdült az élet a felső tagozatosok között, amikor megérkeztek hozzánk Pécsről Kutsera Róbert tanár úr vezetésével a Cloud4est Önfejlesztő kör tagjai. A fiatal csapat lendülete és magabiztos tudása magával ragadó volt, motiválta a mi tanítványainkat is. A Cloud4est által biztosított workshop keretében tanulhattunk digitális grafikát, elmerülhettünk a social media rejtelmeiben és belekóstolhattunk a weboldal készítésének algoritmusába. A kapcsolatfelvétel olyan jól sikerült, hogy megbeszéltük, hamarosan újra találkozunk, és a kedves fiatalok több téren is segítségünkre lesznek, hiszen még sokat szeretnénk tőlük tanulni!