A fenntartható jövőért

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. új lehetőséget biztosít a Királyegyházai Cementgyár és Bükkösdi Kőbánya közvetlen környezetében, a helyi kezdeményezések megvalósításának segítése érdekében.

 

A Királyegyházai Cementgyár – a cég szellemiségének megfelelően – a program által elsősorban a fenntartható, fejlesztő célú közösségi tevékenységek megvalósulását kívánja támogatni. Ennek megfelelően a szervezők olyan helyi közösségek igényeire alapuló építő programokat várnak, amelyek a településen élők összetartozását, együttműködését erősítik.

Továbbá kiemelt szempont, hogy a pályázat az alábbi tématerületek valamelyike mentén valósuljon meg: oktatás, képességfejlesztés, egészségmegőrzés, helyi közösségi élet előmozdítása, környezetvédelem és egyéb, helyi közösségeket támogató infrastruktúra fejlesztése. 

A pályázatok értékelése során előnyben részesülnek a közösség fejlesztésére irányuló, hosszabb távon fennmaradó hatású tevékenységek. A megvalósítani kívánt ötlet kapcsán elvárás a bírálóktól, hogy a helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre valamint együtt gondoskodnak a projekt végrehajtásáról. 

Pályázni azok az önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit civil szervezetek, valamint a nonprofit KKV-k tudnak, amelyek bejegyzett székhelye és a tervezett projekt is a Királyegyházai Cementgyár és a Bükkösdi Kőbánya közvetlen vonzáskörzetében van. 

Az Effekteam Egyesület közreműködésével megvalósuló pályázat április elejétől érhető el a LAFARGE Cement Magyarország Kft. honlapján (www.lafarge.hu). A pályázatokat az online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani legkésőbb 2019. május 24-ig, a kihirdetésben szereplő jogi formáknak megfelelve, és a szükséges mellékletek csatolásával. 

A rendelkezésre álló keret: 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint, az egy pályázó által elnyerhető összeg legfeljebb 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint. A támogatást nyert projekteket 2019. július 1. és 2019. december 31. között kell megvalósítani. 

A pályázati felhívás részletes leírása, a pályázók köre, valamint a pályázati adatlap a LAFARGE Cement Magyarország Kft. honlapján, a http://www.lafarge.hu címen a LAFARGE Közösségi Érték Program menüpont alatt érhető el.