Gajdus Istvánné emlékére

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy a Királyegyházai Általános Iskola volt igazgatója, Gajdus Istvánné, Pénzes Rozália, Rozika, másoknak Rozi néni 2019. január 6-án hosszú, súlyos betegség után elhunyt.

Gajdus Istvánné neve több évtizeden át összeforrt Királyegyházával, nagyon fiatalon, 1976-ban lett a Királyegyházai Általános Iskola igazgatója, amely később a Királyegyházai Általános Művelődési Központ nevet kapta, mert közművelődési feladatokat is ellátott. Királyegyháza és Sumony aktív korú lakosságának nagy része tanítványa volt az egykori iskolaigazgatónak, bizonyára számos diákkori emlék fűzi az olvasót az elhunythoz.

Pénzes Rozália 1944. május 13-án született Szabadkán. A család Magyarországra települése után a Pécsi Tanárképző Főiskolán orosz-magyar szakos tanárként szerzett diplomát, és hamarosan a Királyegyházai Általános Iskolában kapott tanári állást. Férjével, Gajdus Istvánnal Pécsett éltek, két gyermekük született, Dóra és István.

Szükségesnek tartotta a folyamatos fejlődést, az önképzést, erre kollégáit is biztatta. Az évek során jól képzett nevelőtestületet, iskolai közösséget kovácsolt össze. Nevéhez fűződik az iskola első nagyobb bővítése, az 1981-es emeletráépítés, fűtéskorszerűsítés, az iskolai vizesblokk kialakítása, amelyeket széles körű társadalmi összefogással, a község lakosságának számottevő segítségét is kihasználva valósított meg.

1995-től nyugdíjazásáig munkáját a Pécsi Pedagógiai Intézetben folytatta, de ott sem feledte a Királyegyházán töltött éveket, rendszeres kapcsolatban állt régi intézményével, kollégáival, nagyon sok szakmai segítséget nyújtott számunkra.

Kedves Rozika, köszönjük azt a sok jót, amit tettél velünk, kívánjuk, hogy életműved folytatódjon gyermekeid pályájában és a Királyegyházai Általános Iskolában!

Emlékedet kegyelettel megőrizzük.