Felhívás tűzifa támogatásra

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Királyegyháza, Gyöngyfa, és Sumony Községi Önkormányzatok szociális tűzifa támogatást igényeltek. A kedvező döntésnek köszönhetően az önkormányzatok – egyedi kérelemre – tűzifa támogatásban részesíthetik a lakosságot.

 

Királyegyháza és Sumony települések esetében támogatásban részesíthető az a kérelmező – háztartásonként egy fő – akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén annak 250%-át, azaz 71.250 Ft-ot nem haladja meg. 

Gyöngyfa település esetében támogatásban részesíthető az a kérelmező – háztartásonként egy fő – akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén annak 400%-át, azaz 114.000 Ft-ot nem haladja meg. 

A kérelem elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakásfenntartási támogatásra jogosult vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 

A kérelem nyomtatvány igényelhető: Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve a falugondnokoktól. 

A kérelemhez csatolni kell a család előző havi jövedelméről szóló igazolásokat.  

A kérelmet a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani.  

Benyújtási határidő: 2018. december 12. (szerda)