Ballagás és tanévzáró 2018

A 2017/18-as tanévben a Szentlőrinci Általános Iskola Királyegyházai Általános Iskola Tagintézményében a tervezett feladatainkat elvégeztük, a kötelező programokon kívül intézményünk több pályázatban is részt vett, illetve folyamatosan részt vesz, amelyekből a tanulók számos olyan tevékenységben részesülnek, amelyek gazdagították, színesítették iskolánk pedagógiai kínálatát.

Ilyen pl. a Menő menza pályázat (1.8.5), amelyben az egészséges étkezés alapjait tanulhatják meg diákjaink. A Királyegyháza és Sumony Önkormányzata által is elnyert és megvalósítási folyamatban lévő pályázatok (EFOP 3.3.2) keretében a lovaskultúra szakkör finanszírozását tudtuk szinten tartani, az úszásoktatást tudtuk elindítani más évfolyamokra is. Felsős tanulóink erdei iskolában vehettek részt, (ősszel az alsósok mennek), különböző szakkörök, érdeklődési csoportok indulhattak, az alsósok környezetvédelmi témahét keretében kaptak programokat és a témanapokon a madarakkal, a természettel a környezetvédelemmel ismerkedhettek. Teljes körű intézményfejlesztésben is vagyunk egy másik pályázatban (EFOP 3.1.7), ennek keretében pszichológus, gyógypedagógus is segíti munkánkat. Egy pilot projektben (EFOP 3.2.9) vállaltuk az iskolai szociális segítő fogadását, egy olyan program előkészítését, mely szeptembertől országosan kiterjesztve minden köznevelési intézményben elindul.  Egy tankerületi pályázatból nyári napközis tábort szerveztünk az iskolában (EFOP 3.3.5), a Manna Alapítvánnyal együttműködve pedig apogányi Zsályaligetben töltött 54 tanulónk egy hetet.

Tanulóink legnagyobb része teljesítette a tantervi követelményeket, így a nyarat jól megérdemelt pihenéssel töltheti. Reméljük, ez a pihenés minél teljesebb lesz, bízunk benne, hogy a kedves szülők gyermekeiket kirándulni, túrázni, strandra, tópartra viszik, hiszen tudják: a legfontosabb családösszetartó erő éppen az együttlét, a közös programok, az együtt étkezés, a bográcsozás, de akár a szalonnasütés élménye is.

Az én értelmezésemben ugyanis ez a valódi közösség: a család, a barátok, ismerősök, akik nem virtuális, hanem valódi, hús-vér emberek, akiket személyesen ismerünk, együtt vagyunk velük jóban-rosszban, igazi társaink a hétköznapokban.

Itt kell megemlítenem azt a – szinte kizárólagosan a mi iskolánkban elérhető lehetőséget is, – miszerint tanítványaink behozhatják az iskolába, és ott szinte korlátozás nélkül – használhatják mobiltelefonjaikat. Ezt a döntést a nevelőtestület hagyta jóvá, hiszen igyekeztünk felkészíteni tanítványainkat a XXI. század kihívásaira.

Nem gondoltuk azonban, hogy ezzel a lehetőséggel sokan visszaélnek. Eredeti szándékunk szerint az okostelefonok használatának engedélyezése a tanórai munkát, az önálló adatgyűjtést, a források megfelelő szintű ellenőrzését, szűrését eredményezte volna. A tapasztalat ezzel szemben azt mutatja, hogy az intézmény által biztosított, korlátlan és jelszó által nem védett internet hozzáférést tanulóink egy része öncélúan, közösségi oldalakon való megjelenésre, „önfényezésre” használja.

Különösen annak fényében zavaró ez, hogy az ún. közösségi oldalak rengeteg ártalmas információt továbbítanak az azokat befogadni hajlamos célközönség számára. Kezdhetném itt a dezodoros önégetéssel, vagy a mosószerkapszula fogyasztásával, vagy az egyéb „kihívásokkal”, de a végeredmény egyértelmű lenne: az a gyermek, aki otthon nem kap elegendő figyelmet, megértést, szülői segítséget, könnyen áldozatul esik ezeknek a – hasonlóképpen szeretethiányos, vagy egyéb miatt őrült – posztereknek.

Természetesen nem kérem azt, hogy gyermeküket örökre és véglegesen tiltsák le ezekről a közösségi oldalakról (nem is lehet); hiszen valamennyien tudjuk, a világ és gyermekeink jövője valahol itt körvonalazódik, csak azt kérem, ezek a kapcsolatok ne helyettesítsék az önök interperszonális, személyes kapcsolatait.

Ennek a tanévnek a végé is el kell búcsúznunk egy osztálynyi tanulótól, Örülök ennek a nyolc együtt töltött évnek, úgy hiszem, sok olyan dolgot tanultak meg nálunk a tanítványaink, amelyeknek jelentőségét majd csak későbbi életük folyamán fogják megtapasztalni.

Kívánom, hogy mindannyian sikeresen végezzék el a választott középiskolát, és ki-ki képességei és akarata szerint felsőfokú képesítést is szerezhessen.

Balesetmentes, pihentető és élményekben bővelkedő nyári szünidőt kívánok Mindenkinek!