A fenntartható jövőért

Hamarosan új lehetőséget biztosít a LAFARGE Cement Magyarország Kft. a Királyegyházai Cementgyár és a Bükkösdi Kőbánya közvetlen környezetében, a helyi kezdeményezések megvalósításának segítése érdekében.

 

A Cementgyár – a cég szellemiségének megfelelően – a fenntartható, fejlesztő célú közösségi tevékenységeket kívánja támogatni. Pályázni lehet majd olyan helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló, a településen élők összetartozását, együttműködését erősítő és építő programokra, amelyek célja oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok és felnőttek számára, közösségi programokon keresztül; egészségmegőrzés, egészséges életmód kialakítását célzó közösségi tevékenységek; a helyi közösségi élet előmozdítására, fejlesztésére irányuló kezdeményezések; környezetvédelmi, ezen belül elsősorban a klímavédelemmel, körkörös gazdasággal, valamint víz és természet megőrzésével kapcsolatos közösségi programok; a helyi közösségeket támogató infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos kezdeményezések, beleértve a fenntartható építészet témájában született projektek.

 

 

Előnyben részesülnek a közösség fejlesztésére irányuló, hosszabb távú folyamatok részeként végzett, fennmaradó hatású tevékenységek, amelyekben a megvalósítani kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség tagjaival együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre és megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak a projekt fenntarthatóságáról. Pályázni tudnak majd az önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit civil szervezetek.

 

A Magyar Adományozói Fórum közreműködésével megvalósuló pályázat június elején nyílik meg, a pályázatokat online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani legkésőbb 2018. június 22-ig, a kihirdetésben szereplő jogi formáknak megfelelve, és a szükséges mellékletek csatolásával.

 

A rendelkezésre álló keret: 5.000.000 (ötmillió) forint, az egy pályázó által elnyerhető összeg legfeljebb 500.000 Ft. A támogatást nyert projekteket 2018. december 31-ig kell megvalósítani.

 

A pályázati felhívás részletes leírása, a pályázók köre, valamint a pályázati adatlap a LAFARGE Cement Magyarország Kft. honlapján: http://www.lafarge.hu a LAFARGE Közösségi Érték Program cím alatt lesz elérhető 2018. június 4-től.