Tanuljuk a településfejlesztést

Királyegyháza Önkormányzata a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvánnyal konzorciumban nyert el támogatást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában a Transznacionális együttműködések Dél-Baranyában című, EFOP 5.2.2. számú projekt megvalósítására.

A projekt célja nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése,komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell és ajánlás kidolgozása a hazai alkalmazásra. A társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése, hogy a kutatások eredményei a mindennapos szakmai munkát segíteni tudják. A kötelező elemeknek megfelelően nemzetközi partnerekkel kötöttünk együttműködési megállapodást, velük közösen tapasztalatszerzési és együttműködési tervet dolgoztunk ki, melynek során a jó szakmai gyakorlatokat azonosítjuk, egyeztetjük és kutatás keretében a megismerjük. A kutatásról zárójelentést (összehasonlító elemzést) készítünk, a tapasztalatokról leírást és szakmai ajánlásokat fogalmazunk meg, mely megteremti a lehetőséget későbbi innovációk és szakmai fejlesztések számára. A külföldi partnereink közül a horvátországi Sepsén működő Ajtó Európára Egyesület és a romániai Lázári település képviselőit láttuk vendégül február hónapban Királyegyházán, hogy a sok levelezés után végre személyesen is találkozzunk, megmutathassuk önmagunkat, és elkezdjük a közös munkát, egymás tevékenységének alaposabb megismerését, és az egymástól való tanulást.

 

A két évig tartó megvalósítási folyamatban még sokszor fogunk találkozni, sőt tervezünk más, visegrádi országok képviselőivel is kapcsolatra lépni, és minél több jó gyakorlatot eltanulni a társadalmi kihívásokra adott válaszok javítása érdekében.