Pályázati programok

Királyegyháza és Sumony Község Önkormányzata is elnyerte a 2016 őszén megpályázott EFOP 3.3.2-16 számú, Kulturális intézmények a köznevelés sikerességért című lehetőséget, melyekben a köznevelés eredményességéért és a szociokulturális esélyegyenlőségért több különböző tanítási órán kívüli programmal gazdagíthatjuk az iskolai és óvodai kínálatot.

 

A 2018. február 1-jén induló projektben a kötelező elemek és szabadon választható kiegészítő programok között terveztünk havi és heti szakköröket, tematikus foglalkozássorozatot. felzárkóztató kiscsoportot, klubfoglalkozást, témahetet, művészeti csoportot, kulturális órát és tábort. Mindkét projekt célcsoportját a helyi, királyegyházai iskolába és óvodába járó tanulók, gyermekek alkotják, de a pályázat kötelező elemeként még négy intézmény: a bicsérdi, a bükkösdi, a hetvehelyi és a szabadszentkirályi iskola tanulóit is támogatjuk egy-egy programmal.

 

Az óvodában és minden iskolában havi szakkörként lovas oktatást biztosítunk. Ennek segítségével a királyegyházai iskolában most kiegészül a Közalapítványtól kapott támogatás, és így ismét összesen 16 gyermek vehet részt a Kiss Cecília tanárnő közreműködésével évek óta nagyon sikeres és eredményes lovas terápiában. Az óvodások és az iskolások közül is félévente nyolc-nyolc fő úszásoktatásban részesül Szigetváron a Buborék Alapítvány segítségével. Az óvodásokat Grímné Hunyadvári Éva vezető óvónő, az iskolásokat pedig Pintér Tibor testnevelő kíséri a programokra.

 

A tematikus kézműves foglalkozássorozatot Hollósi Mercédesz tanítónő irányításával rendezzük meg havi rendszerességgel, mindig más-más téma köré szervezve. Február hónapban mind a királyegyházai, mind a sumonyi pályázatból farsangi kézműves foglalkozást tartott a tanítónő a királyegyházai iskolások számára, de mindkét alkalommal vártuk és örömmel fogadtuk a kedves szülők jelenlétét, együttműködését is. Az óvodás gyerekek részére a támogatásból Grímné Hunyadvári Éva vezető óvónő kulturális órák keretében változatos programokat és tevékenységeket szervez, úgymint bábszínház, planetárium, Pannon Filharmonikusok előadása és múzeumi látogatások.

 

A kompetenciafejlesztő kiscsoportos foglalkozást Kaczor Péter tanár úr tartja az iskolásoknak. A digitális fotóklubot Palkó Ottó igazgató vezeti, az eszközhasználat biztosításával a személyes tapasztalatszerzés az eredményes önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése érdekében. A technológiai fejlődés jegyében a gyermekek esztétikai nevelését is célul tűzte ki, így a gyermekek kellő jártasságot szerezhetnek a digitális képi kultúra használatában. A környezetvédelmi témahét keretében, melyet Borzáné Petró Krisztina tanítónő irányításával valósítunk meg, szeretnénk a környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása céljából az egészség és a környezet összefüggéseit, az egészséges környezet jelentőségét megismertetni a gyerekekkel. A pályázati támogatásból a Tóth Réka tanárnő által vezetett néptánccsoportok működését is elősegítjük. A nyertes pályázatból végre ismét megszervezhetjük a Pedagógiai Programunkban szereplő, de anyagi támogatások híján évek óta nem megvalósított erdei iskolai programunkat.