Kezdődik az iskola!

Örömmel tájékoztatom a kedves Szülőket és Gyermekeket, hogy a Királyegyházai Általános Iskolában szeptember 1-jén 9.00 órakor veszi kezdetét a tanévnyitó ünnepéllyel a 2017/18-as tanév.

Kérem a kedves Szülőket, legyenek segítségünkre abban, hogy minden tanuló az ünneplő ruháján kívül hozzon magával sportos ruházatot és kényelmes cipőt, mert 10.30-tól a szünidő-tanév átmenetet elősegítő, ráhangoló: Osztályok harca című programban részesítjük az iskolásokat a Mozdulj Magadért Egyesület közreműködésével. Szívesen várjuk és a fogadjuk a szülők közreműködését a vetélkedőn.

 

A tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek), az utolsó tanítási napja pedig 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvan nap.

 

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

 

Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 9. (hétfő).

A miniszteri rendelet szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdette meg:

a) pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között, b) digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között,  c) fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között.

Az intézményünk az aktuális tanévi munkatervünkben meghatározott módon vesz részt a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezi.

 

Az országos kompetenciaméréseket, értékeléseket a 2017/2018-as tanévben a Hivatal szervezi meg 2018. május 23. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető.

 

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2018. május 16-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2018. június 15-ig.

 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 2017. október 13-ig felmérjük azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.

Az országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell megszerveznünk. A mérés eredményeit 2018. június 1-jéig kell feltöltenünk a NETFIT® rendszerbe.

 

Szeretettel várjuk kedves Tanítványainkat és Szüleiket!