Karácsonyvárás Királyegyházán

A szeretet erejéről szólt a karácsonyváró ünnepi műsor 2016. december 20-án Királyegyházán a Kultúrházban. Minden zene, ének és vers meghitt pillanatokat szerzett szereplőnek és közönségnek egyaránt, hiszen témájában megjelent az összetartozás, a jóakarat és egymás segítése.

Az egyes műsorszámok között a meghívott vendégek gyújtották meg az adventi koszorún a gyertyákat, szép sorjában mind a négyet. A színpadi dekoráció, a jelmezek és a díszletek mind-mind a tanító nénik és segítőik keze munkáját dicsérték. Különösen megható volt, hogy mint minden évben, idén is minden korosztály képviselte magát, a legkisebb óvodások, az iskolás gyerekek és a Nyugdíjas Klub tagjai is készültek versekkel, énekekkel, hogy őket hallgatva, látva ünneplőbe öltöztethessük szívünket, lelkünket. A csilingelő gyerekhangok mellett hangszeres zeneszámok is felhangzottak Felnagy József és Szeiler Viktória zenetanároknak és tehetséges tanítványaiknak köszönhetően.

       

       

Az óvodások műsorát Világos Dávid szerkesztette és tanította be. Az iskolás gyerekek közül ezúttal az összes alsó tagozatos színpadra állhatott, az ő felkészülésüket segítették a tanító nénik: Fuksz Veronika, Hollósi B. Mercédesz, Gyimesiné Fekete Tünde és Vinczen Ágnes. A nyugdíjasok Dr. Máthé Győzőné irányításával új, szintén a szeretet témája köré szerveződött kedves énekszámokkal készültek. A karácsonyi ünnepváró összejövetel ismét sokak együttműködésével valósult meg, önkéntesek díszítették már előre a környezetet, szállították a hozzávalókat, eszközöket, és nagy örömünkre szűkösnek bizonyult a szép terem, olyan sok volt az érdeklődő.  Külön köszönet Szabó Zsófinak a kultúrházi helyszín biztosításáért, a dekorációban való segítségnyújtásért! Köszönjük Borzáné Petró Krisztina tanítónőnek, a program szervezőjének, és az összes szereplőnek, hogy ilyen szép élményben részesítettek minket.