Minden kegyelem

A 19. század híres francia kármelita apácájának – Lisieux-i Szent Teréznek – híres idézetét adtam címül a karácsonyi "elmélkedésünknek", utalva a Jó Isten világot elhalmozó ingyenes és ajándékba nekünk juttatott szeretetére.

(A teológiában a kegyelem Isten ingyenes, szeretetből adott ajándékát jelenti. Életközösség, amellyel magához kapcsol minket Jézus.) Isten legnagyobb szeretete abban mutatkozott meg, hogy most már nem a próféták és az Ószövetség nagy kiválasztott személyei által szól a népéhez, hanem Maga lép be a történelembe, mégpedig úgy, hogy a második isteni személy – a Fiú – Máriától emberi testet és lelket vesz fel, megtestesül, és karácsony éjszakáján megszületik egy kisgyermek képében. Van ennél nagyobb szeretet, minthogy a Teremtő Isten leereszkedik a teremtményei közé, felvéve az emberi testet, csak azért, hogy maga vegye fel a bűnökért járó büntetést és így kiengesztelje önmagával a világot? Jézus maga mondta, hogy nincs nagyobb szeretete annál, mint amikor valaki maga adja életét a barátaiért! Isten megmutatta karácsony éjszakáján, hogy mennyire szereti az embert! Vajon bele tud gondolni ennek mélységébe az ember? Vajon tudatában vagyunk annak, hogy ez a betlehemi gyermek mit vállalt értünk? És eljut a szívünkig ez a nagyfokú szeretet? Talán soha nem fogjuk tudni ezt megérteni és viszonozni. Minden csak kegyelem! Kegyelem az is, hogy élhetek, hogy van családunk, hogy szeretnek bennünket, hogy karácsonyt ünnepelhetünk, minden dolog, amit az életben valaha kaptunk. És mindez Isten ingyenes ajándéka! Máriát, Jézus édesanyját Gábriel arkangyal "kegyelemmel teljes"-nek nevezi, mert az Isten teljesen elhalmozta őt ajándékaival. Mária erre a kijelentésre és az Isten kérésére igent mond, és ezáltal az Isten lép be általa emberi testben a történelembe. Mi is lehetünk "kegyelemmel teljes" emberek? Ha Isten kegyelmi adományait, meghívását elfogadjuk (és nem utasítjuk vissza!), akkor ha nem is bűntelenné, de szentté mi is válhatunk! Kérdés, hogy akarjuk-e?!

Isteni gyermek, köszönjük, hogy egy lettél közülünk! Köszönjük, hogy vállaltad az emberi lét nem csak szép, hanem rossz oldalát is, egészen a kereszthalálodig! Segíts nekünk keresztény embereknek abban, hogy a bűnben és istentelenségben vergődő világnak meg tudjuk mutatni, hogy mit ünneplünk karácsonykor és mit üzensz születéseddel a világnak!