Felhívás

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően azt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Az ingatlanok parlagfűvel való fertőzöttségét helyszíni ellenőrzés keretében hivatalból vagy bejelentés alapján, belterületen a jegyző, külterületen a Szigetvári Járási Hivatal Földhivatali Osztály (illetékes ingatlanügyi hatóság) végzi. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. Azok a földhasználók, akik nem végezték el a kötelező védekezést tizenötezer és ötmillió forint közötti növényvédelmi bírság kiszabására számíthatnak. A bírság kiszabására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jogosult.

Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget.

A földhasználót nem kell értesíteni arról, hogy helyszíni ellenőrzés történik az ingatlanán, továbbá nem kell külön felszólítani a parlagfű mentesítésre, mivel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a földhasználó köteles folyamatosan gondoskodni az ingatlana parlagfű-mentesen tartásáról a vegetáció során, függetlenül a hatóság erre irányuló intézkedésétől.

A lakosság a parlagfűvel fertőzött belterületi ingatlannal kapcsolatos bejelentéseiket személyesen a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy a 73/340-042/23 telefonszámon dr. Mizsei Péter fogalmazónál tehetik meg. A külterületi ingatlanokkal kapcsolatos bejelentéseiket a Szigetvári Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál szíveskedjenek megtenni.

Kérem a Tisztelt Földhasználókat, hogy a parlagfű mentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget.