Szelektív hulladékgyűjtés

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény az ingatlanhasználó részére előírja a települési hulladék elkülönített gyűjtését. A Dél-Kom Nonprofit Kft. a 2015. év folyamán, a jelenlegi szolgáltatási struktúrában, kiegészítő jelleggel, havonta egy alkalommal vállalja az elkülönítetten gyűjtött műanyag-, papír, és fémhulladék háztól történő elszállítását.

A jogszabály a hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó részére szabványos gyűjtőedény vagy hulladékgyűjtő zsák használatát írja elő. A hulladékgyűjtő zsákot (110-120 literes) a Dél-Kom Nonprofit Kft. bruttó 35 Ft-os áron tudja biztosítani az ingatlanhasználó részére. A műanyag-, papír, és fémhulladék egyazon hulladékzsákban is gyűjthető. A zöldhulladékot a maradék hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni, azt az elkülönítetten gyűjtött műanyag-, papír, és fémhulladékot tartalmazó gyűjtőzsákban tilos elhelyezni. A szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása közös érdekünk. Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a hatékony szelektív hulladékgyűjtési rendszer megvalósítása érdekében a jogszabályban előírt kötelezettségének tegyen eleget. A szolgáltatás bevezetésének időpontjáról a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.