Jogszabályváltozás

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul.

2015. március 1. napjától a lakásfenntartási támogatásra, méltányossági közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből (a továbbiakban: Szt.). A Szt. felhatalmazást ad az önkormányzatnak, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, valamint a felhasználás ellenőrzésének szabályait.

Az önkormányzat által biztosított ellátás neve 2015. március 1. napjától egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzat az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 28. napjáig megalkotják, és újra szabályozzák a szociális ellátásokról szóló rendeleteiket. E rendeletek március 1. napjával lépnek hatályba.

Az önkormányzatok által biztosított és 2015. március 1. napjával bevezetett ellátásokról tájékozódhatnak a Hivatalban valamint a www.njt.hu weboldalon.

2015. március 1. napjától a jegyzői hatáskörben biztosított aktív korúak ellátása járási hatáskörbe kerül. Ezzel egyidejűleg megváltoznak a pénzbeli ellátási formák is, azaz az eddigi „rendszeres szociális segély” megszűnik, helyette bevezetésre kerül az „egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás”, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás nem változik.

Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladat ellátás 2015. március 1. napjától a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal hatáskörébe tartozik.

Az ügyfelek az ellátásra vonatkozó kérelmeiket a Szentlőrinci Járási Hivatal ügysegédeinél, hétfői napokon, 13-14 óra között terjeszthetik elő a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatalban. (Az időpontban változás várható, melyről hirdetmény útján tájékoztatjuk az ügyfeleket.)