A kapott jót megtartani

Kajtár Bertold vagyok. 2008. szeptember 1-je óta dolgozom Királyegyházán és a környékbeli településeken a mindenkori katolikus pap (korábban testvérem: Dr. Kajtár Edvárd, most pedig Király József) mellett, mint katolikus hittanár és mint világi lelkipásztori munkatárs.

Mivel 2014. október 28-ától családommal a Királyegyházai Római Katolikus Plébániára költözhettünk Dr. Udvardy György Püspök úr engedélyével és megbízásával, ezért úgy gondoltam, hogy itt az ideje a bemutatkozásnak. Sokan ismernek a templomból, vagy a tanítványaim révén, de talán nem sokat tudnak még rólam.

1976. október 24-én születtem Pécsen. Édesapám – Kajtár Ede – sokáig gépkocsivezetőként dolgozott a Pécsi Püspökségen (most nyugdíjas), édesanyám – Horváth Mária – kesztyűvarró volt, majd takarítónőként dolgozott a Pécsi Püspökségen (szintén nyugdíjas). Katolikus szüleim mindig az Isteni parancsok szerinti életre tanítottak, megismertették velem a hitet, a Szentmisét, az imádkozást és nagyon sokat köszönhetek nekik áldozatos Istenfélő életük miatt. Megtanítottak bennünket a küzdésre és a munka szeretetére, aminek mindig élveztük is a gyümölcsét (gyerekkorunkban sok állatot tartottunk Pécsújhegyen, de nyaranta mindig eljutottunk vagy a horvát, vagy az olasz tengerpartra az állatok értékesítése után, valamint sokat építkeztünk a szüleimmel, és ezt midig azért tették, hogy rajtam és testvéreimen segítsenek.)

Négyen vagyunk testvérek. A legidősebb Edvárd, korábban, 2007-2011 között Királyegyházai plébános is volt, most pedig a budapesti Központi Papnevelő Intézet lelki vezetője, egyetemi tanár és az Országos Liturgikus és Egyházzenei Intézet elnöke. A második gyerek én vagyok, aztán a húgom következik, Korinna, aki angol-német szakos tanárnő, egy kislány édesanyja, jelenleg a Pécsi Orvostudományi Egyetem angol nyelvű titkárságán dolgozik, végül az öcsém, Kristóf, aki a Pécsi Tudományegyetem szőlész-borász szakán végzett, de jelenleg karbantartó a Pécsi Püspökségen és nyáron fog megnősülni. Általános iskolai tanulmányaimat a Pécsi Nevelési Központ II.-ben kezdtem, majd 3. osztálytól a Meszesi Általános Iskolába jártam. 1991-1995 között végeztem a középiskolai tanulmányaimat a Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában, a ciszterci szerzetesek által visszavett iskola első induló osztályában. 1995-ben érettségiztem, és a Pécsi Jogi Egyetemre jelentkeztem, ahova nem vettek fel, amit azóta sem bánok, mert tudtam, hogy ez nem az én utam lett volna. Egy évi munka után (amit a Pécsi Püspökségen végeztem) jelentkeztem Kőszegen az "Isteni Ige Társasága (SVD)"  tagjai közé, mert katolikus misszionárius (hitterjesztő) szerettem volna lenni. Náluk három évet töltöttem, mint jelölt és újonc. 1996-1998 között elkezdtem tanulni teológiát a Budapesti Piarista szerzetesek Főiskoláján, közben pedig nyaranta a Németországi Tirschenreuthban német iskolában tanultam németül. 1999-ben úgy éreztem, hogy ez nem az én utam, vagyis nem szeretnék szerzetes és pap lenni, ezért hazaköltöztem Pécsre és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán folytattam a tanulmányaimat. Ezt viszont megszakítottam, mert 2000-2001 között a dél-amerikai Peruban levő Cusco városába mentem a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Mozgalom önkéntes munkatárasként dolgozni. Itt a 3400 méter magas Andokban megismerkedtem a kecsua indiánokkal (a valamikori Inka Birodalom tagjaival). Nagyon szerettem az ottani szegény gyerekekkel foglalkozni, mint nevelő, később, mint az általunk lakott ház anyagbeszerzője. Számtalan jó barátom lett, akikkel együtt szolgálhattuk a szegényeket (argentinok, olaszok, svájciak, belgák, spanyolok), és Peru is a szívem csücske lett, mégis úgy alakult, hogy én családra vágytam és 2001 tavaszán visszatértem Magyarországra. 2002-2003 között elvégeztem Pécsen egy felsőfokú Vámügyintézői tanfolyamot, majd folytatva a Főiskolát, 2004 júniusában lediplomáztam kitűnő eredménnyel hittanár szakon. Ez általános és középiskolai hitoktatásra ad képesítést. A diplomámat a Franco tábornok által vezetett Spanyolország (1936-1975) konkordátumairól írtam (amit a spanyol állam és a Vatikán kötött) a magyar külügyi jelentések tükrében. 2003-2004 között egy évet dolgoztam a Budapesti VIII. kerületben azzal a Mozgalommal, akikkel Peruban is voltam, a kerület szegény sorsú (főleg cigány) gyerekeinek körében. 2004-2008 között általános iskolai hittanár lettem Komló különböző iskoláiban, majd 2008 őszén hívott Királyegyházára Edvárd testvérem, hogy a nagy területe miatt segítsek neki, és végezzem a hitoktatást, valamint püspöki engedéllyel áldoztassak, betegeket látogassak és végezzek igeliturgiát (pap nélküli Istentiszteletet). 23 országban jártam, 3 nyelvet beszélek: angol, német és spanyol.

2005. június 25-én házasodtam meg a feleségemmel, Erdey Beátával, akit Kárpátalján ismertem meg (Ukrajna). Azóta 3 gyermekünk született: Péter (2006), Annamária (2007) és Bíborka Kinga (2011). A nagyobbak a Szentlőrinci Általános Iskolában tanulnak, a legkisebb a helyi óvodában kiscsoportos. Feleségemék öten vannak testvérek, ketten Magyarországra kerültek, a többiek Kárpátalján élnek. Jelen pillanatban főállású anya, de ha sikerül, akkor majd szeretne munkába állni ő is. Házasságkötésünk után Pécs belvárosában éltünk a szüleimmel (közben vettünk egy régi parasztházat Pécsudvardon), majd 2008 novemberétől 2014 októberéig Szabadszentkirályon, Királyegyházán és Szentlőrincen laktunk különböző albérletekben. Mivel pap már 2007 óta nem lakott a Királyegyházai Plébánián, ezért a Püspök úr megengedte, hogy beköltözzünk, de először pályázati pénzből és az egyházmegye támogatásával fel kellett újítani az épületet, hogy lakható legyen.

Életemet és munkámat Istennek köszönöm, és remélem, hogy a Királyegyházai lakosokkal is meg tudom ?t és a szeretetét ismertetni. Köszönöm a feleségem és a gyermekeim nevében azt a sok szeretetet, amit kapunk a falu lakóitól! Igyekszem a kapott jót megtartani és felhasználni, a rosszat pedig elfelejteni. Apránként szeretném a falu különböző generációival is felvenni a kapcsolatot, és noha több falu is tartozik hozzám, azért próbálok "elérhető lenni". Mivel az épülettel együtt az iroda is fel lett újítva, így bárki, aki keresztelést, temetést, esküvőt, vagy bármilyen hivatali ügyet szeretne intézni, azt ezentúl ne a Plébános úrnál tegye, hanem nálam, mert az anyakönyvezetést és iratkezelést is én végzem. Most januárban fejeződött be az épület felújításának utolsó szakasza, amihez az önkormányzat anyagi támogatását is élveztük. Két vizesblokk került kialakításra a bejárat mellett, valamint a hittanterem is ki lett festve. Reményeim szerint minél előbb ki tudjuk majd használni ezt a szép nagy termet, úgy, mint ahogy annak idején is ott tartottak sok közösségi és hittanos foglalkozást.

Ha valaki ügyet szeretne intézni, vagy bármi más miatt keresne, akkor ezt megteheti a 30/422-76-56-os mobilszámon, a comenomas@freemail.hu e-mail címen, vagy a Facebookon a Királyegyházai Római Katolikus Plébánia csoportban.